X

Wat doet Dorpsraad Schaarsbergen:

De Vereniging Schaarsbergen, in de volksmond Dorpsraad Schaarsbergen, is er voor allerhande activiteiten, leuke en ernstige zaken. Hierbij horen onder andere het gesprek vanuit de wijk met de Gemeente, het Wijkactieplan, Buurtveiligheid, nieuws over Schaarsbergen, informatie over verenigingen en vrije tijd & recreatie. In de statuten van de vereniging staat dit als volgt geformuleerd:

Het doel van de vereniging is het bevorderen van het welzijn van de inwoners van het dorp Schaarsbergen door middel van overleg met en in samenwerking met organisaties en groeperingen die in of ten behoeve van Schaarsbergen activiteiten (kunnen) ondernemen. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Nieuws en informatie

De Dorpsraad Schaarsbergen geeft meerdere keren per jaar de Dorpskrant Schaarsbergen uit en is daarmee een belangrijk orgaan voor nieuws in het dorp. Via de website worden bewoners geïnformeerd over het laatste nieuws en worden er regelmatig nieuwsbrieven verstuurd voor nieuws dat niet kan wachten tot de volgende dorpskrant. Op deze manier houden we de bewoners van Schaarsbergen op de hoogte van de ontwikkelingen die iedereen aangaan.

Bijeenkomsten Vereniging

Naast het uitbrengen van diverse media organiseert het bestuur van de Dorpsraad ook bijeenkomsten voor bewoners en leden. In maart vindt standaard de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatst en door het jaar heen wordt een aantal reguliere bijeenkomsten gepland voor onderwerpen die op dat moment relevant zijn. Zo is de in 2017 gepresenteerde Gebiedsvisie Schaarsbergen een actueel onderwerp, naast de reguliere onderwerpen uit het Wijkactieplan.

Gesprekspartner

De Dorpsraad is een belangrijke gesprekspartner van de overheid, zoals de gemeente Arnhem, Provincie Gelderland en Defensie. Daarnaast zijn ondernemers, projectontwikkelaars, belangenorganisaties, stichtingen waaronder het Geldersch Landschap & Kastelen en de Hoge Veluwe, partijen waarmee de Dorpsraad spreekt om de belangen van de inwoners van Schaarsbergen optimaal te vertegenwoordigen en het gesprek met bewoners te faciliteren.


Aanpakken

Met de inzet van de Dorpsraad kunnen wensen met betrekking tot de openbare ruimte, zoals groen of verkeersproblematiek, worden aangepakt. Kortom, de Dorpsraad Schaarsbergen is er voor iedereen!


Privacy (AVG) leden 

In het document Privacyverklaring AVG Dorpsraad Schaarsbergen 1.2 vindt u informatie over hoe de Vereniging Schaarsbergen, op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), omgaat met de persoonsgegevens van haar leden.