X

Vergaderstukken


 Op deze plek staan alle vergaderstukken die door het bestuur van de Dorpsraad Schaarsbergen gebruikt worden bij vergaderingen. Van agenda's tot  notulen en andere ingekomen stukken vanuit bijvoorbeeld de gemeente Arnhem.


 

 

 

 


Algemene Ledenvergadering (ALV) 2018 en kennismaking burgemeester Ahmed Marcouch

geplaatst op donderdag 08 maart 2018 Algemene Ledenvergadering (ALV) 2018 en kennismaking burgemeester Ahmed Marcouch

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen bestuur

3. Notulen ledenvergadering d.d. 09 maart 2017

4. Jaarverslag

5. Financiële verantwoording

6. Benoeming leden kascommissie

7. Rondvraag (gevolgd door een korte pauze)

8. Kennismaking burgemeester, Ahmed Marcouch

9. Sluiting en borrel

 

Bijlage: Folder Algemene Ledenvergadering Vereniging Schaarsbergen 2018