X

Wijkactieplan 2016 - 2017


  • Veiligheid kruising Bakenbergseweg/Schelmseweg (inclusief voetpad Bakenbergseweg)
  • Goede internetverbinding in het buitengebied
  • Aanpak wateroverlast/Vernieuwen asfalt/bestrating en riool in wijk gelegen tussen Kemperbergerweg, Strolaan, Bakenbergseweg en Warnsbornlaan
  • Verlaging snelheid Kemperbergerweg
  • Verduurzaming straatverlichting
  • Verlagen snelheid Koningsweg
  • Maatregelen in woonwijk zodat automobilisten daadwerkelijk 30km per uur gaan rijden
  • Opzetten van buurtpreventie
  • Veiliger maken van kruispunt Strolaan/Bakenbergseweg
  • Buurtzorg/Noaberschap

Download hier volledige Wijkactieplan 2016- 2017.

 

Archief

Wijkactieplan 2013- 2015.