X

Wijkactieplan Schaarsbergen 2019 – 2021

 

Speerpunten

Wie

 

 

DUURZAME WOONOMGEVING

 

·  Uitvoering compleet maatregelenprogramma
   (4 bouwstenen) Groot onderhoud de  
   Bakenberg

 

(Werkgroep) bewoners,

Dorpsraad & Gemeente

·    Gemeenschappelijk verduurzamen van
   woningen, tuinen en openbare ruimte

 

(Werkgroep) bewoners,

Dorpsraad, Gemeente

& andere partijen

·   Realiseren geluidswerende voorziening langs
   A12 i.v.m. geluidsoverlast

Dorpsraad, Rijkswaterstaat,

& Provincie

 

 

VOORZIENINGEN

 

·    Locaties voor ontmoeting, zorg en welzijn,
   inclusief ontmoeten in de openbare ruimte

(Werkgroep) bewoners,

Dorpsraad & Gemeente

·   Speelveld en faciliteiten voor kinderen van   
   verschillende achtergronden

(Werkgroep) bewoners,

Dorpsraad & Gemeente

 

 

VERKEER & VEILIGHEID

 

·    Vergroten veiligheid kruispunt Strolaan -
   Kemperbergerweg

Dorpsraad & Gemeente

·   Vergroten veiligheid voorrangspositie bocht
    Strolaan – Bakenbergseweg

Dorpsraad & Gemeente

·   Aanpak snelheidsmaatregelen en wegdek
   ventweg Kemperbergerweg tussen
   Strolaan en Lage Erf

Werkgroep bewoners,

Dorpsraad & Gemeente

·    Vergroten veiligheid kruispunt
   Schelmseweg -Kemperbergerweg

Dorpsraad & Gemeente

·   Terugdringen parkeerdruk en vergroten  
   veiligheid rondom sportvelden en
   Restaurant Trix

Dorpsraad & Gemeente

 

 

Kerncijfers 2019 Schaarsbergen e.o.
(Bron: Gemeente Arnhem)
                                                                                    Schaarsbergen            Arnhem

oppervlakte totaal (ha)                                                          5.079               10.154
aantal inwoners                                                                       2.207               159.263

woningvoorraad                                                                      730                   75.630

 

Leefbaarheid woonbuurt; 2017

rapportcijfer leefbaarheid in eigen buurt                             7,9                   7,2

rapportcijfer woonomgeving                                                   8,4                   7,3

perken, plantsoenen en parken goed onderhouden          51%                 59%

wegen, paden en pleintjes goed onderhouden                   43%                 59%

rapportcijfer voorzieningen eigen buurt                                5,6                   7,1

Sociale kwaliteit woonbuurt; 2017

kental sociale cohesie (0=laag, 10=hoog)                              6,5                   5,7

kental algemene evaluatie
woonbuurt (0=laag, 10=hoog)                                                 8,3                   7,1


Archief

Wijkactieplan 2016- 2017

Wijkactieplan 2013- 2015