X

Algemene Ledenvergadering

datum: 09-03-2017

tijdstip: 20.00 uur Dorpshuis

agenda:

Opening

Uitreiking Gebiedsvisie aan Martijn Leisink

Mededelingen

Notulen vorige ALV 10 maart 2016

 Jaarverslag 2016

Financiële verantwoording

Benoeming nieuwe leden Kascommissie en Bestuur

40 jaaar Dorpsraad

Rondvraag


Bijlages: