X

Algemene Ledenvergadering (ALV) 2018

datum: 08-03-2018

tijdstip: 20:00 uur

agenda:

Opening

Mededelingen bestuur

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 09 maart 2017

Jaarverslag

 Financiële verantwoording

Benoeming leden kascommissie

Rondvraag (gevolg door korte pauze)

Kennismaking Burgemeester Ahmed Marcouch

Sluiting en borrel


Bijlages:

Folder 2018 Ledenvergadering Dorpsraad Schaarsbergen 2018 Digitaal.pdf