X

Algemene Ledenvergadering

datum: 01-11-2016

tijdstip: 19:00

agenda:

Opening

Welkom

Notulen vorige vergadering

Bekendmaking nieuwe dorpskrant

 Schoolvakanties


Bijlages:

DK181.pdf
DK180.pdf