X

Politie

Nood: Bel 112

Overige vragen ?
Telefoonnummer: 0900 - 8844

Wijkagent
Tim Heil (telefonisch bereikbaar via 0900 - 8844)

Email: tim.heil@gelderland-midden.politie.nl


Huisartsenpost

Telefoonnummer spoed: 0900 - 1598


Gemeente Arnhem

Servicenummer 0900-1809
Voor problemen en/of vragen over de openbare ruimte en jouw directe leefomgeving
kun je contact opnemen met het rechtstreekse servicenummer van de gemeente Arnhem.

Je kunt ook een melding maken via
A)
www.arnhem.nl/algemeen/Klacht_bezwaar_of_melding/melding_of_klacht_openbare_ruimte
     Het voordeel hiervan is dat je van de voortgang van jouw melding per e-mail op de hoogte wordt gehouden.
Of:
B) Meldingen bij gemeente Arnhem via Fixi-app: www.fixi.nl/#/issue/new+map 

Wijkteam Arnhem Noord-West

Voor persoonlijke ondersteuning of advies, bijvoorbeeld bij opvoeding, huisvesting,
zorgen om inkomen of psychische problemen neem je contact op met het wijkteam,
tel. 088-226 00 00 of
www.wijkteamsarnhem.nl

Team Leefomgeving Noord-West

Sinds oktober 2016 zijn in alle wijken van de gemeente Arnhem teams leefomgeving actief.
Zij werken nauw samen met de wijkteams.

Team leefomgeving praat zoveel mogelijk met bewoners, groepen, organisaties en bedrijven
in de straten, buurten en de wijk om te weten welke thema’s er in de wijk belangrijk zijn en
wat de wensen en ambi­ties zijn voor de wijk.

Door als gemeente met teams ín de wijken te werken, wil zij meer mogelijk maken, dát doen
waar behoefte aan is in de wijk, met kortere lijnen en met minder bureaucratie.
Team Leefomgeving is verantwoordelijk voor de wijkbegroting.

Team Leefomgeving Noord-West is te bereiken via noord-west@leefomgevingarnhem.nl of
telefonisch:
026-3773440
- Franka Boudewijn, franka.boudewijn@arnhem.nl


Achtergrond: Arnhem/Schaarbergen in cijfers


Afvalkalender Suez

Met de app ben je steeds actueel op de hoogte.   
Download de app, beschikbaar voor Android of iOS


Ideeënbus Schaarsbergen
Download hier het formulier DRS ideeenbus-1.docx om jouw idee kenbaar te maken en
stuur het compleet ingevulde formulier naar info@dorpsraadschaarsbergen.nl.
De Dorpsraad neemt vervolgens contact met je op.


Vlaggen en Wimpels van Schaarsbergen

De Oranjevereniging Schaarsbergen heeft, na een wedstrijd onder bewoners van Schaarsbergen, een mooie en herkenbare vlag (in diverse maatvoeringen)
en een wimpel ontwikkeld.
Deze zijn, tijdens de openingstijden, verkrijgbaar bij
Bakkerij Reijnen
Kemperbergerweg 159
6816 RP  Arnhem


Schaarsbergen op de kaart
Zoek en steun je graag een lokaal bedrijf, vereniging of iets anders, kijk dan eens op:
www.dorpsraadschaarsbergen.nl/Lopende-projecten/Schaarsbergen-op-de-kaart


Provincie Gelderland

Telefoonnummer: 026 - 359 99 99


Defensie

Klachtennummer: 0800 - 022 60 33

Sociale Media

  • Preventie app Schaarsbergen, Aanmelden via 06-54376413
  • Nextdoor app Schaarsbergen                                                                                   

  • Meldingen bij gemeente Arnhem via Fixi-app: www.fixi.nl/#/issue/new+map

QR-code
Met deze QR-code bereik je rechtstreeks de nieuwsberichten op de site van de Dorpsraad Schaarsbergen.