X

Politie

Nood: Bel 112

Overige vragen? Telefoonnummer: 0900 - 8844

Wijkagent
Tim Heil (telefonisch bereikbaar via 0900 - 8844)

Email: tim.heil@gelderland-midden.politie.nl

Huisartsenpost

Telefoonnummer spoed: 0900 - 1598


Gemeente Arnhem

Servicenummer 0900-1809
Voor problemen en/of vragen over de openbare ruimte en uw directe leefomgeving
kunt u contact opnemen met het rechtstreekse servicenummer van de gemeente Arnhem.

U kunt ook een melding maken via
www.arnhem.nl/algemeen/Klacht_bezwaar_of_melding/melding_of_klacht_openbare_ruimte
Het voordeel hiervan is dat u van de voortgang van uw melding per e-mail op de hoogte wordt gehouden. 

Wijkteam Arnhem Noord-West

Voor persoonlijke ondersteuning of advies, bijvoorbeeld bij opvoeding, huisvesting,
zorgen om inkomen of psychische problemen neemt u contact op met het wijkteam,
tel. 088-226 00 00 of
www.wijkteamsarnhem.nl

Team Leefomgeving Noord-West

Sinds oktober 2016 zijn in alle wijken van de gemeente Arnhem teams leefomgeving actief.
Zij werken nauw samen met de wijkteams.

Team leefomgeving praat zoveel mogelijk met bewoners, groepen, organisaties en bedrijven
in de straten, buurten en de wijk om te weten welke thema’s er in de wijk belangrijk zijn en
wat de wensen en ambi­ties zijn voor de wijk.

Door als gemeente met teams ín de wijken te werken, wil zij meer mogelijk maken, dát doen
waar behoefte aan is in de wijk, met kortere lijnen en met minder bureaucratie.
Team Leefomgeving is verantwoordelijk voor de wijkbegroting.

Team Leefomgeving Noord-West is te bereiken via noord-west@leefomgevingarnhem.nl of telefonisch:

Bernhard Groenenberg, tel. 06-13554486

Silvia Groosman, tel. 06-53426901


Achtergrond: Arnhem/Schaarbergen in cijfers

 

Provincie Gelderland

Telefoonnummer: 026 - 359 99 99

 

Defensie

Klachtennummer: 0800 - 022 60 33

 

Sociale Media

  • Preventie app Schaarsbergen, Aanmelden via 06-54376413
  • Nextdoor app Schaarsbergen