X

Presentatie Koningswegen N310.N311 integraal ontwerp aan grondeigenaren-2.pdf

N310 en N311: De Bomenlanen aan de Koningswegen herstellen

We voeren in 2020 groot onderhoud uit aan de N310 van Papendal tot aan Otterlo.
Binnen de gemeente Arnhem combineren we dit onderhoud met het herstellen van de historische laanstructuur langs de N310.


Laanstructuur herstellen

Langs de N310 en de N311 staan bomenlanen.
Wij willen deze lanen graag behouden. Een deel van de laanbomen is inmiddels vervangen voor jonge bomen (met name langs de N311).
Veel laanbomen worden de komende jaren slechter. Op sommige plekken is al 60% uitgevallen en gekapt.
De komende jaren kappen we de overige bomen en planten nieuwe bomen aan. Deze bomen komen op een grotere afstand van de weg.
De jonge bomen hebben voldoende licht nodig om te groeien. Daarom kappen we ook een deel van de bospassages naast de weg.
Zo krijgen de jonge bomen de kans om te groeien en verjongd het bos aan de randen.

Jonge bomen hebben veel tijd nodig om te groeien tot een volwaardige boom. We herstellen daarom de bomenlanen in verschillende fasen.
Zo willen we een kaalslag voorkomen. Toch zal het even duren voor de bomen in de laan van formaat zijn.


Fietspad verleggen

Langs de N310 van Papendal tot de kruising met de N311 Koningsweg ligt aan beide zijden van de weg een fietspad.
Er zijn een aantal delen waar onvoldoende ruimte is tussen rijbaan, nieuwe bomenlaan en het fietspad.
Op die plaatsen verleggen we het fietspad om de verkeersveiligheid te vergroten.
Zo maken we genoeg ruimte voor de nieuwe bomenlaan naast de rijbaan. Het nieuwe fietspad wordt 2,5 meter breed.


Verlagen maximum snelheid

Op de N310 verlagen we de maximum snelheid naar 60 km/u op het deel waar we de laanstructuur herstellen binnen de gemeente Arnhem.
We vervangen het asfalt en maken verkeersdrempels. Op de rest van de N310, gemeente Ede richting Otterlo blijft de snelheid 80 km/u.

De snelheid op de N311 verlagen we in het voorjaar van 2019 naar 60km/u.
Kijk voor meer informatie hierover op de pagina N311: Koningsweg.

Ter hoogte van het buurtschap Oud Reemst richten we de oversteek voor fietsers en de aansluiting van het parkeerterrein opnieuw in.


Planning

  • 2020: kap bomen Otterloseweg 
  • 2020: onderhoud rijbaan Papendal-Otterlo
  • 2021: aanplant bomen Otterloseweg 
  • 2023: fietspaden aanpassen
  • 2023-2030: in fasen kappen en aanplanten bomen


Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.