X


Informatie over het project Groot Onderhoud van de Gemeente Arnhem en uitvoerder Roelofs vind je op deze link:
http://www.roelofsgroep.nl/projecten/project-detail/groot-onderhoud-bakenberg/

Laatste Nieuws:
18 december 2019:

Bericht voortgang Groot Onderhoud De Bakenberg

De projectleider bericht ons het volgende:

Werkzaamheden Sportpark

In de afgelopen maanden zijn een aantal kunstgrasvelden op het Sportpark De Bakenberg omgevormd naar waterbergende velden.
We hebben dit gerealiseerd door een betonband van 10x20 cm om de velden heen te zetten, waarbij de band 10 a 12 centimeter
boven de rand van het veld uitsteekt. De banden zijn aan de buitenzijde aangevuld met grond.
Wanneer er een regenbui van 70 mm in één uur valt kunnen we die vasthouden op het veld.
Hiermee hebben we rekening gehouden met de infiltratiesnelheid van 20 mm water per uur in het veld en er nog 50 mm kan worden
vast gehouden op het veld.
De sportvelden liggen bol, we kunnen niet met de volledige inhoud van het omrande veld rekenen.

Om het achterste oefenveld zijn kleine dijkjes van grond gelegd en kleine wadi's waar het water de grond in kan zakken.
Zodra de temperaturen voldoende hoog zijn zaaien we deze dijkjes in.
In de hoek van het sportcomplex dat vlak bij restaurant Trix ligt, hebben we een wadi gegraven.
Van de oefenvelden naast de Schelmseweg en het aangrenzende kunstgrasveld kan het overtollige regenwater zich daar verzamelen.
Vervolgens zakt het water ter plekke de grond in.
Er is een plan om de wadi in het voorjaar met een bloemrijk mengsel in te zaaien.
Hiermee bevorderen we biodiversiteit.

Met de werkzaamheden op het sportpark is het doel het water vast te houden en te laten infiltreren in de bodem.
Hiermee voorkomen we dat er te veel water ineens naar de lager gelegen wijk De Bakenberg loopt en daar voor overlast zorgt.

Planning komende werkzaamheden Groot Onderhoud

Met het Groot Onderhoud van een aantal wegen in de wijk De Bakenberg hebben we als doel een aantal riolen en straten te
vernieuwen en het wateroverlast in de wijk zoveel mogelijk op te lossen.
In de relatie tot de overige projectwerkzaamheden heeft de aannemer Roelofs een globale planning voor het werk gemaakt.
Op de Lijnbaan en de Seytweg (tussen de Arend Amerslaan en de Warnsbornlaan) wil de aannemer met de werkzaamheden medio februari starten.
Eén en ander is ook afhankelijk van de Kabels en leiding-bedrijven en van het weer.
Bij vorst start de aannemer later.

De aanpassing van straatwerk in de Sylvalaan en de rioolwerkzaamheden in de Merkendal starten medio april.
De exacte datum en de manier hoe het verkeer door de wijk kan blijven rijden maken we bekend in een huis aan huis brief.
U wordt voor de werkzaamheden altijd ingelicht over de plannen voor uw deur.
Tevens geven we aan hoe u van- en bij huis kunt komen en wat de tijdsduur van de werkzaamheden ongeveer is.
In de brief geven we ook aan wie u uw vragen over de werkzaamheden kunt stellen.
Bijvoorbeeld bij een verbouwing of verhuizing proberen we onze werkzaamheden dusdanig aan te passen dat u toch verder
kunt met uw plannen.
In de week van 6 januari 2020, start de firma Antonidis met het verleggen van kabels en leidingen in een aantal straten.
Zij doen dit in opdracht van Nutspartijen zoals Vitens, Liander en Alliander.
Hiervoor stuurt de firma Antonidis zelf een bewonersbrief aan de bewoners die langs het tracé wonen.
Hierin staat ook de contactpersoon genoemd, indien u vragen heeft over de kabel en leiding werkzaamheden,
kunt u zich tot die persoon richten.

Ik wens u fijne kerstdagen en een gezond 2020.
Met vriendelijke groet,
Karel Jacobs
Projectleider

Cluster Openbare Ruimte

10 september 2019
Afgelopen donderdag (5 september 2019) zijn wij gestart met de werkzaamheden op het sportpark De Bakenberg.
We starten met het zetten van opsluitbanden om de sportvelden heen en het aanpassen van het straatwerk.

Rond week 42, in de herfstvakantie, voeren we het grondwerk voor de wadi's uit.
Totale duur van het project is ongeveer zes weken.

Doel van de werkzaamheden is vasthouden van regenwater op het sportcomplex bij hevige stortbuien.