X

Berichten voortgang Groot Onderhoud De Bakenberg
Informatie over het project Groot Onderhoud van de Gemeente Arnhem en uitvoerder Roelofs vind je op deze link:
http://www.roelofsgroep.nl/projecten/project-detail/groot-onderhoud-bakenberg/


Laatste Nieuws:

* 26 maart 2020
Goedemorgen bewoners van Sylvalaan en Menthenbergseweg,

Onlangs meldde ik u dat Roelofs rond 1 april op de Sylvalaan start met de herinrichting.

Helaas heeft het kabel- en leidingbedrijf Antonides, dat voor Vitens de waterleiding verlegt, vertraging opgelopen.

Op de locatie van de te plaatsen keerwand ligt de huidige waterleiding, daarvoor wordt aan de woningzijde van de Sylvalaan een nieuwe gelegd.
De te verwachten eindtijd is rond 17 april.
Dat is voor ons een tegenvaller.
Roelofs heeft de intentie 20 april te starten met de herinrichting van uw straat.
U ontvangt tegen die tijd een startwerkbrief van aannemer Roelofs.
Met vriendelijke groet,

Karel Jacobs,
Projectleider, Cluster Openbare Ruimte


* 17 maart 2020
In onderstaande mails willen wij u stap voor stap uitleggen wat de ontwerpgedachten zijn voor uw straat.
We hadden het goede voornemen dit afgelopen maandag te doen maar in verband met de ontwikkelingen rond het Corona virus kiezen we voor deze weg.
We sturen elke betrokken bewoner separaat een mail.
Voor vragen kunt u antwoorden op dit mailadres.
Indien u wilt worden teruggebeld kunt u uw nummer vermelden, dan bel ik u terug.
Indien u uw buren spreekt en die ook dit bericht willen ontvangen dan kunnen zij een mail naar schaarsbergen@arnhem.nl sturen met hun verzoek. Wij sturen het hen dan toe.
De geplande uitvoering van dit werk is 25 maart.
Voor de aanvang van het werk ontvangt u een start-werk brief van de firma Roelofs, de aannemer.


1) Toelichting ontwerp Sylvapad

In de bijlage zijn twee tekeningen toegevoegd.
Eén tekening is een bovenaanzicht (SI04-D02-41578184-tke_UO Sylvapad (A1)) van de straat Sylvalaan en Menthenbergseweg op de andere tekening (DP04-D02-41578184-tke_UO Sylvapad (A2)) staan genummerde dwarsprofielen van de weg.
Op de overzicht tekening staat op de Sylvalaan dwarsprofiel nummer 1 en op de Menthenbergseweg dwarsprofiel 2 en 3. 
De dwarsprofielen bespreken we hieronder en zijn een kopie van de tekening.

Toelichting op de dwarsprofielen:

·        Dwarsprofiel 1, Sylvalaan
·        
Op een dwarsprofiel staat de nieuwe en de oude situatie getekend.
      De dunne rode lijn is de bestaande hoogte, de ingekleurde vlakken is de nieuwe situatie

·         Op profiel 1 van de Sylvalaan kijkt u in de richting van de Menthenbergseweg.

·        

·         Rechts is de gevel van de woningen van Sylvalaan 22,24 en 26.
       Daar leggen we het straatwerk circa 20 cm hoger aan dan in de huidige situatie tot ongeveer 20 cm onder de dorpelhoogte van uw voordeur.
       (De opstap bij u deur wordt minder hoog !) De pijltjes die naar links wijzen geven het afschot van de verharding aan.
       Het water loopt naar links. Langs de erfgrens van Menthenbergseweg 25 zetten we een keerwand.
       Die houdt het water tegen zodat het niet de tuin in kan lopen.
       Voor de keerwand komt een goot te liggen die het water afvoert naar de Menthenbergseweg. De hoogte van de keerwand is ongeveer 30 centimeter.
·         De weg komt hoger te liggen dan de bestaande situatie, dat is nodig om het water 'rustig' onder één lijn naar de Menthenbergseweg te laten stromen.
       Daar wijzigen we het profiel van de weg zodanig dat het richting de Merkendal stroomt.

·         Technische verklaring van termen:

o   Menggranulaat: een mengsel van gebroken puin dat wordt toegepast als fundering van de weg.

o   Geleideband, een overrijdbare trottoirband met een hoogte van 7 cm

o   Cunet: de ontgraving waar het nieuwe wegdek in wordt gemaakt

o   Straatlaag: laagje zand op de puinfundering om in te kunnen straten met klinkers

o   Onder de grond zijn rode gestippelde rechthoeken getekend met de tekst: "bestaand nutstrace". Hierin liggen onder andere de waterleiding, elektra, gas en kabel tv en telefoon.

·         De bouwkavel van Sylvalaan 9 wordt ook voorzien van een keerwand.
       Als bekend wordt waar de toekomstige inrit wordt gesitueerd kunnen in de keerwand twee hoekelementen worden geplaatst.
       Daartussen moet een "bult" worden aangelegd die net zo hoog is als de bovenkant van de keerwand.
       Op deze manier borgen we de waterkerende functie. Achter het hoogste punt van de inrit mag die weer aflopen naar beneden.
·         De keerwand voor Sylvalaan 9 en Menthenbergseweg 25 zorgt er voor dat water van de straat niet op die kavels kan stromen en ook niet naar het perceel van Menthenbergseweg 27.

·        Dwarsprofiel 2, Menthenbergseweg

·        

·         In dit profiel kijk je naar beneden richting Merkendal.
      De dunne rode lijn is de hoogte van de bestaande situatie.
      Het nieuwe wegdek leggen we aanmerkelijk lager aan.
      Dit doen we om het water van de percelen af te houden en om meer inhoud in het stroomprofiel te maken zodat de weg meer water, dan op dit moment, kan verwerken.
·         Rechts komt de watervoerende laag, de 5 streks molgoot. Naast de molgoot komt een zeven centimeter hoge band waar je tegen op kunt rijden.
       Via de molgoot loopt het water richting Merkendal.

·        Dwarsprofiel 3, Menthenbergseweg

·        

·         Ook in dit profiel kijk je in de richting van Merkendal.
       De dunne rode lijn laat goed zien dat de ronde vorm van de weg plaats maakt voor een wegdek in een V-vorm waarbij de molgoot het diepste punt van de weg is.
       De ruimte achter de band naast de molgoot varieert en wordt ingevuld naar behoefte. Dit kan een strook straatwerk zijn of een inrit.
·         De bestaande inritten worden tijdens de aanleg door de uitvoerder in overleg met de bewoners bol gestraat.
       Hiermee borgen we dat water van de straat niet de percelen op kan stromen.

 .2) Toelichting ontwerp Sylvalaan - Menthenbergseweg

In de bijlage zijn twee tekeningen toegevoegd.
Eén tekening is een bovenaanzicht (SI04-D02-41578184-tke_UO Sylvapad (A1)) van de straat Sylvalaan en Menthenbergseweg op de andere tekening (DP04-D02-41578184-tke_UO Sylvapad (A2)) staan genummerde dwarsprofielen van de weg.
Op de overzicht tekening staat op de Sylvalaan dwarsprofiel nummer 1 en op de Menthenbergseweg dwarsprofiel 2 en 3. 
De dwarsprofielen bespreken we hieronder en zijn een kopie van de tekening.

Toelichting op de dwarsprofielen:

·        Dwarsprofiel 1, Sylvalaan

·         Op een dwarsprofiel staat de nieuwe en de oude situatie getekend.
      De dunne rode lijn is de bestaande hoogte, de ingekleurde vlakken is de nieuwe situatie.
·         Op profiel 1 van de Sylvalaan kijkt u in de richting van de Menthenbergseweg.

 

·         Rechts is de gevel van de woningen van Sylvalaan 22,24 en 26.
       Daar leggen we het straatwerk circa 20 cm hoger aan dan in de huidige situatie tot ongeveer 20 cm onder de dorpelhoogte van uw voordeur.
       (De opstap bij u deur wordt minder hoog !)
       De pijltjes die naar links wijzen geven het afschot van de verharding aan.
       Het water loopt naar links.
       Langs de erfgrens van Menthenbergseweg 25 zetten we een keerwand.
       Die houdt het water tegen zodat het niet de tuin in kan lopen.
       Voor de keerwand komt een goot te liggen die het water afvoert naar de Menthenbergseweg.
       De hoogte van de keerwand is ongeveer 30 centimeter.

·         De weg komt hoger te liggen dan de bestaande situatie, dat is nodig om het water 'rustig' onder één lijn naar de Menthenbergseweg te laten stromen.
       Daar wijzigen we het profiel van de weg zodanig dat het richting de Merkendal stroomt.

·         Technische verklaring van termen:

o   Menggranulaat: een mengsel van gebroken puin dat wordt toegepast als fundering van de weg.

o   Geleideband, een overrijdbare trottoirband met een hoogte van 7 cm

o   Cunet: de ontgraving waar het nieuwe wegdek in wordt gemaakt

o   Straatlaag: laagje zand op de puinfundering om in te kunnen straten met klinkers

o   Onder de grond zijn rode gestippelde rechthoeken getekend met de tekst: "bestaand nutstrace".
     Hierin liggen onder andere de waterleiding, elektra, gas en kabel tv en telefoon.

·         De bouwkavel van Sylvalaan 9 wordt ook voorzien van een keerwand.
      Als bekend wordt waar de toekomstige inrit wordt gesitueerd kunnen in de keerwand twee hoekelementen worden geplaatst.
      Daartussen moet een "bult" worden aangelegd die net zo hoog is als de bovenkant van de keerwand.
      Op deze manier borgen we de waterkerende functie.
      Achter het hoogste punt van de inrit mag die weer aflopen naar beneden.

·         De keerwand voor Sylvalaan 9 en Menthenbergseweg 25 zorgt er voor dat water van de straat niet op die kavels kan stromen en ook niet naar het perceel van Menthenbergseweg 27.

·        Dwarsprofiel 2, Menthenbergseweg

·        

·         In dit profiel kijk je naar beneden richting Merkendal.
      De dunne rode lijn is de hoogte van de bestaande situatie.
      Het nieuwe wegdek leggen we aanmerkelijk lager aan.
      Dit doen we om het water van de percelen af te houden en om meer inhoud in het stroomprofiel te maken zodat de weg meer water, dan op dit moment, kan verwerken.

·         Rechts komt de watervoerende laag, de 5 streks molgoot.
       Naast de molgoot komt een zeven centimeter hoge band waar je tegen op kunt rijden.
       Via de molgoot loopt het water richting Merkendal.

·        Dwarsprofiel 3, Menthenbergseweg

·        

·         Ook in dit profiel kijk je in de richting van Merkendal.
      De dunne rode lijn laat goed zien dat de ronde vorm van de weg plaats maakt voor een wegdek in een V-vorm waarbij de molgoot het diepste punt van de weg is.
      De ruimte achter de band naast de molgoot varieert en wordt ingevuld naar behoefte.
      Dit kan een strook straatwerk zijn of een inrit.

·         De bestaande inritten worden tijdens de aanleg door de uitvoerder in overleg met de bewoners bol gestraat.
       Hiermee borgen we dat water van de straat niet de percelen op kan stromen.

* 18 december 2019:

De projectleider bericht ons het volgende:


Werkzaamheden Sportpark


In de afgelopen maanden zijn een aantal kunstgrasvelden op het Sportpark De Bakenberg omgevormd naar waterbergende velden.
We hebben dit gerealiseerd door een betonband van 10x20 cm om de velden heen te zetten, waarbij de band 10 a 12 centimeter
boven de rand van het veld uitsteekt. De banden zijn aan de buitenzijde aangevuld met grond.
Wanneer er een regenbui van 70 mm in één uur valt kunnen we die vasthouden op het veld.
Hiermee hebben we rekening gehouden met de infiltratiesnelheid van 20 mm water per uur in het veld en er nog 50 mm kan worden
vast gehouden op het veld.
De sportvelden liggen bol, we kunnen niet met de volledige inhoud van het omrande veld rekenen.

Om het achterste oefenveld zijn kleine dijkjes van grond gelegd en kleine wadi's waar het water de grond in kan zakken.
Zodra de temperaturen voldoende hoog zijn zaaien we deze dijkjes in.
In de hoek van het sportcomplex dat vlak bij restaurant Trix ligt, hebben we een wadi gegraven.
Van de oefenvelden naast de Schelmseweg en het aangrenzende kunstgrasveld kan het overtollige regenwater zich daar verzamelen.
Vervolgens zakt het water ter plekke de grond in.
Er is een plan om de wadi in het voorjaar met een bloemrijk mengsel in te zaaien.
Hiermee bevorderen we biodiversiteit.

Met de werkzaamheden op het sportpark is het doel het water vast te houden en te laten infiltreren in de bodem.
Hiermee voorkomen we dat er te veel water ineens naar de lager gelegen wijk De Bakenberg loopt en daar voor overlast zorgt.

Planning komende werkzaamheden Groot Onderhoud

Met het Groot Onderhoud van een aantal wegen in de wijk De Bakenberg hebben we als doel een aantal riolen en straten te
vernieuwen en het wateroverlast in de wijk zoveel mogelijk op te lossen.
In de relatie tot de overige projectwerkzaamheden heeft de aannemer Roelofs een globale planning voor het werk gemaakt.
Op de Lijnbaan en de Seytweg (tussen de Arend Amerslaan en de Warnsbornlaan) wil de aannemer met de werkzaamheden medio februari starten.
Eén en ander is ook afhankelijk van de Kabels en leiding-bedrijven en van het weer.
Bij vorst start de aannemer later.

De aanpassing van straatwerk in de Sylvalaan en de rioolwerkzaamheden in de Merkendal starten medio april.
De exacte datum en de manier hoe het verkeer door de wijk kan blijven rijden maken we bekend in een huis aan huis brief.
U wordt voor de werkzaamheden altijd ingelicht over de plannen voor uw deur.
Tevens geven we aan hoe u van- en bij huis kunt komen en wat de tijdsduur van de werkzaamheden ongeveer is.
In de brief geven we ook aan wie u uw vragen over de werkzaamheden kunt stellen.
Bijvoorbeeld bij een verbouwing of verhuizing proberen we onze werkzaamheden dusdanig aan te passen dat u toch verder
kunt met uw plannen.
In de week van 6 januari 2020, start de firma Antonidis met het verleggen van kabels en leidingen in een aantal straten.
Zij doen dit in opdracht van Nutspartijen zoals Vitens, Liander en Alliander.
Hiervoor stuurt de firma Antonidis zelf een bewonersbrief aan de bewoners die langs het tracé wonen.
Hierin staat ook de contactpersoon genoemd, indien u vragen heeft over de kabel en leiding werkzaamheden,
kunt u zich tot die persoon richten.

Ik wens u fijne kerstdagen en een gezond 2020.
Met vriendelijke groet,
Karel Jacobs
Projectleider

Cluster Openbare Ruimte

* 10 september 2019
Afgelopen donderdag (5 september 2019) zijn wij gestart met de werkzaamheden op het sportpark De Bakenberg.
We starten met het zetten van opsluitbanden om de sportvelden heen en het aanpassen van het straatwerk.

Rond week 42, in de herfstvakantie, voeren we het grondwerk voor de wadi's uit.
Totale duur van het project is ongeveer zes weken.

Doel van de werkzaamheden is vasthouden van regenwater op het sportcomplex bij hevige stortbuien.