X

Nu GEANNULEERD Lezing van Alex van Hooff en ALV Dorpsraad Schaarsbergen donderdag 12 maart 19.30 uur, Dorpskerk Schaarsbergen

geplaatst op maandag 09 maart 2020 Nu GEANNULEERD Lezing van Alex van Hooff en ALV Dorpsraad Schaarsbergen donderdag 12 maart 19.30 uur, Dorpskerk Schaarsbergen

AFGELAST VANAVOND Lezing Alex van Hooff en Algemene Ledenvergadering Schaarsbergen
In overleg met Fred Bosman van 150 Schaarsbergen blazen wij de bijeenkomst van vanavond af.
Naar aanleiding van de persconferentie van de Overheid zijn per heden bijeenkomsten van meer dan 100 personen afgelast.
We zitten daar wellicht net onder maar willen hierin niet stoerder doen dan nodig.
We nemen de overheid en onrust bij mensen serieus, daarnaast zou het jammer zijn als de avond juist weinig mensen trekt vanwege deze aanwijzingen.
Dan mag de bijeenkomst misschien wel, maar missen een veel bewoners een interessante lezing van Alex van Hooff van Burgers' Zoo en de Algemene
Ledenvergadering van de Dorpsraad Schaarsbergen.
Op een nader verantwoorde tijd en datum zullen we deze bijeenkomst opnieuw plannen.


ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het bestuur van de Dorpsraad Schaarsbergen nodigt u van harte uit voor een lezing door Alex van Hooff,
directeur Koninklijke Burgers' Zoo,
de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Schaarsbergen en de Meet & Greet
met mede-bewoners, de Dorpsraad en 150 jaar Schaarsbergen
.

Wanneer

Donderdag 12 maart om 19.30 uur

Waar
In de dorpskerk Schaarsbergen
Kemperbergerweg 800
Schaarsbergen


AGENDA

1 - Opening, mededelingen en rondvraag
2 - Notulen ledenvergadering d.d. 14-03-2019
3 - Jaarverslag 2019
4 - Financieel verslag en begroting
5 - Nieuwe bestuursleden/vacatures
6 - Evalueren pilot Dorpsbudget
7 - Meet & Greet Dorpsraad en 150 jaar Schaarsbergen

Vergaderstukken

Jaarverslag Dorpsraad 2019.pdf