X

GEANNULEERD Klimaatcafé NL2120 met Tim van Hattum, donderdag 26 maart - Showroom Arnhem

geplaatst op zondag 08 maart 2020 GEANNULEERD Klimaatcafé NL2120 met Tim van Hattum, donderdag 26 maart - Showroom Arnhem
Klimaatcafé NL2120 met Tim van Hattum
donderdag 26 maart - Showroom Arnhem
 
Nederland heeft een traditie in de strijd tegen het water- en natuurgeweld.
Onze deltawerken zijn wereldberoemd en overal op de planeet werken Nederlandse expert aan het beschermen van kustgebieden.
Maar beetje bij beetje beginnen onze steden en landschappen te kraken onder het veranderende klimaat.
Kunnen we de strijd tegen de elementen de komende decennia volhouden of gaan we beter mét de kracht van de natuur
werken ? 
 
Zeventien wetenschappers van de Wageningen University & Research hebben een toekomstbeeld geschetst waarin de kracht
van de natuur Nederland in 2120 veilig en welvarend houdt.
Deze visie werkt naar een maximale biodiversiteit waarbij natuurlijke en circulaire processen een belangrijke rol spelen om een
weerwoord te bieden aan zeespiegelstijging, verzilting, verdroging, wateroverlast, hittestress en bodemdaling.
 
              Tijdens het Klimaatcafé op 26 maart komt Tim van Hattum, programmaleider Klimaat aan de WUR, de visie op 
              Nederland in 2120
 
en de achterliggende principes toelichten.     
              Daarna gaat hij in gesprek met Arnhemse experts 
en de zaal over;

              *   Wat betekent het stijgende zeewater in de kustgebieden voor de woningbouwopgaven op de hogere zandgronden ?
              *   Hoe gaan we in de toekomst bouwen en hoe gaan natuur en stedelijke ontwikkeling hand in hand ? 

              *   Zijn we in Arnhem vanuit dit perspectief al op de goede weg ? 
 
Kom donderdagavond 26 maart naar Showroom Arnhem en laat je inspireren door deze ambitieuze toekomstvisie en
ga hierover in gesprek tijdens de afsluitende borrel.
 
Wanneer
donderdag 26 maart 2020
Tijd
20.00 – 21.30 uur, deuren open 19.30 uur
Locatie
Showroom Arnhem, Langstraat 20
Entree
gratis, aanmelden is niet nodig
Nadere Informatie
https://www.arnhemklimaatbestendig.nl

              Arnhem Klimaat cafe 18 poster A3.pdf