X

Weekmarkt in Schaarsbergen ?

Vul vóór 15 mei deze enquête in (De inzendtermijn is inmiddels gesloten)

Schaarsbergen een dorp in het groen. Een dorp in een stad. Op woeste grond ontstaan. 

Ooit een florerend agrarisch dorp met een ruime middenstand.
Bakkers, slagers en zelfs een supermarkt.
Nu een groene oase aan de rand van de stad en de Hoge Veluwe vrijwel zonder eigen voorzieningen.
We koesteren Bakker Reijnen die onverzettelijk al decennialang het brood voor de dorpelingen bakt.
Zoals het een goed dorp betaamt had Schaarsbergen ook haar eigen scholen en een rijk kerk- en verenigingsleven. Ook vandaag de dag bestaan nog veel van deze actieve verenigingen.  
In Schaarsbergen zijn ontzettend veel ondernemers actief en de laatste jaren verjongt de bevolking van Schaarsbergen ook weer enigszins.
Er wordt in beperkte mate nieuwbouw gerealiseerd en de hang naar een dorpse cultuur en samenhang is breed te voelen in de gemeenschap.

 

Hoe mooi zou het zijn als er, bijvoorbeeld op zaterdag, op Schaarsbergen een eenvoudige goederenmarkt zou zijn voor de reguliere boodschappen zoals groente en fruit, vlees en vis en melk en boter, kaas en eieren.
Waar bewoners elkaar weer tegenkomen.
Nog mooier is het wanneer ook lokale producten op deze markt een plek kunnen krijgen.
We denken aan lokale producenten in en om Arnhem, maar bijvoorbeeld ook aan de afzet van groente en fruit uit de volkstuinen. 
Met enige regelmaat kan er ruimte op de markt bestaan voor lokale verenigingen of een lokale ondernemer die zijn of haar bedrijf wil promoten.
We denken aan tuin- en groenverzorging in relatie tot een klimaatbestendige inrichting van Schaarsbergen.
Maar ook zorgprofessionals in relatie tot thema’s zoals langer thuis wonen en eenzaamheid.
Of adviseurs met duurzame oplossingen voor energie en waterbeheer.
Eigenlijk kan er haast voor iedereen wel een plek gevonden worden op de markt.

Het initiatief voor een weekmarkt op Schaarsbergen is lokaal geboren en wordt enthousiast ontvangen door de dorpsraad Schaarsbergen.
De initiatiefnemers en de dorpsraad zijn benieuwd hoe bewoners dit idee ervaren en of er voldoende animo is om deze markt te ontwikkelen en of de bewoners er ook periodiek hun boodschappen zouden willen doen.

Enquête