X

Gebiedsvisie Schaarsbergen gepresenteerd

geplaatst op vrijdag 10 maart 2017 Gebiedsvisie Schaarsbergen gepresenteerd

Op de ALV van 9 maart 2017 is de Gebiedsvisie Schaarsbergen gepresenteerd. Het eerste exemplaar is overhandigd aan wethouder Martijn Leisink. De Gebiedsvisie is voor een ieder digitaal te downloaden, maar ook in boekvorm aan te vragen bij de secretaris van de Dorpsraad. 

Klik hier voor de Gebiedsvisie Schaarsbergen.