X

DHC komt bewonerswensen Schaarsbergen tegemoet

geplaatst op maandag 03 juli 2017 DHC komt bewonerswensen Schaarsbergen tegemoet In juni zijn er twee bijeenkomsten geweest van de Klankbordgroep RIN-locatie - Sylva's Bos. In deze groep zaten bewoners, geïnteresseerden, een afvaardiging van projectontwikkelaar Dutch Housing Company (DHC), de gemeente Arnhem en twee leden van het bestuur van de Dorpsraad Schaarsbergen.

Doel van de Klankbordgroep was om het in april gepresenteerde plan (Sylva's Bos) van DHC te toetsen aan de gebiedsvisie RIN-locatie uit 2014, maar vooral om wensen van bewoners op tafel te brengen en te integreren in het planontwerp.

Tijdens de eerste bijeenkomst werd duidelijk dat een groot aantal bewoners nog wel veranderingen zouden willen zien doorgevoerd.

Er waren een drietal onderwerpen waar de nadruk op werd gelegd. Het ging hierbij om het inpassen van appartementen in het plan. Niet door middel van hoge torenflats, maar door één of meerdere lage appartementengebouwen.

Daarnaast zou men graag een 'dorpsplein' of 'dorpshart' in het plan opgetekend zien worden.

Als laatste was de verkeersontsluiting een belangrijk discussiepunt. Voor een groot deel van de aanwezigen was het van belang om de nieuwe wijk direct aan te sluiten op de Kemperbergerweg, met daarnaast tegelijkertijd ook een afwaardering van de maximum snelheid op de Kemperbergerweg van 80 naar 60 of 50 kilometer per uur. Dit om de verkeersveiligheid te vergroten.

Na de eerste bijeenkomst was er dus werk aan de winkel voor DHC. Tussen de eerste en tweede bijeenkomst is er veelvuldig en intensief contact geweest tussen bewoners, de voorzitter en secretaris van de Dorpsraad en DHC om voor de tweede bijeenkomst met een aangepast plan te komen.

Bewoners en Dorpsraad waren dan ook verheugd om te zien dat DHC heel goed naar de wensen van bewoners heeft geluisterd en met een plan is gekomen waarin de drie bewonerswensen compleet in zijn overgenomen.

Tijdens de tweede bijeenkomst is uitgebreid stil gestaan bij het nieuwe plan van DHC.

Er waren nog wel wat vragen over bijv. de afwaardering van de maximum snelheid op de Kemperbergerweg. Wie gaat dit betalen? De gemeente Arnhem vindt dat DHC dit moet betalen, maar dit is ook een langgekoesterde wens van de bewoners en Dorpsraad Schaarsbergen. Dit is ook als zodanig beschreven in de Gebiedsvisie Schaarsbergen en onderdeel van het Wijkactieplan 2015- 2017. De gemeente Arnhem heeft enige jaren geleden mondeling toegezegd aan de Dorpsraad dat de gemeente welwillend tegenover een verlaging staat. Ook als zou er geen planontwerp zijn voor RIN-locatie, de snelheid op de Kemperbergerweg moet hoe dan ook omlaag. Daarom staat er na de zomer een gesprek gepland met de Dorpsraad Schaarsbergen, de gemeente Arnhem en DHC om te bespreken hoe dit punt gerealiseerd gaan worden.

Ook waren er vragen over de ontsluiting aan de kant van de Menthenbergseweg. De leden wilden hier geen weg voor auto's, maar de meesten voelden wel voor een onverhard voet- en fietspad. Bij ongevallen en calamiteiten zal er ook een mogelijkheid zijn voor verkeer om via de Sylvalaan de Menthenbergseweg te bereiken, maar dit pad zal tijdens normale situaties niet voor gemotoriseerd verkeer te gebruiken zijn.

De komende weken en maanden gaat er het volgende gebeuren:

DHC zal naar alle waarschijnlijkheid nog deze maand een inloopavond houden voor iedereen om de nieuwe plannen te presenteren. Daarnaast gaan ze verder met het plan om tot een definitieve versie te komen. Veel details zijn nog niet uitgewerkt. Dit gaat de komende tijd gebeuren. Er wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het gebied die mogelijk dit jaar nog wordt besproken in de gemeenteraad.

De Klankbordgroep komt na de zomer nog een keer bij elkaar om te spreken over verdere invulling van het plan. Hoe gaat het parkeren eruit zien? Waar komen de bergingen? Hoe wordt de 'geheime tuin' opgeknapt en waar gaat het voet- en fietspad lopen? Welke bomen blijven staan en welke niet? En gaat de snelheid op de Kemperbergerweg inderdaad omlaag? Deze vragen worden op deze bijeenkomst hopelijk beantwoord.

Houd de website van de Dorpsraad en Sylva's Bos goed in de gaten voor updates. De notulen van de Klankbordgroep en de nieuwe tekening van het plan voor de RIN-locatie staan hier inmiddels online. 

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan houden we u zeker op de hoogte!

 

Schetsontwerp verkaveling 0.3_27061017.pdf

Vogelvlucht verkaveling 0.3_27062017.pdf

Verkaveling 0.3_ 27062017.pdf

Notulen Klankbordgroep RIN-locatie Sylva’s Bos woensdag 14 juni 2017.pdf