X

Tijdelijke afsluiting Schelmseweg

geplaatst op woensdag 18 oktober 2017 Tijdelijke afsluiting Schelmseweg

  

Persbericht
Tijdelijke wegafsluiting Schelmseweg

ARNHEM – Vanaf 23 oktober worden bomen geveld langs de Schelmseweg, tussen de Bakenbergseweg en Amsterdamseweg. De 150 jaar oude beuken vormen een risico voor de veiligheid van weggebruikers en moeten daarom worden weggehaald. Na de velling vindt direct aansluitend herplant plaats.
Wegomleiding
Tijdens de werkzaamheden is dit gedeelte van de Schelmseweg afgesloten. Ter plekke staat een omleidingsroute aangegeven. De uitvoering duurt afhankelijk van de omstandigheden 3 à 4 weken. De velling en inplanten van nieuwe bomen worden uitgevoerd in opdracht van Geldersch Landschap & Kasteelen en de gemeente Arnhem.
Nieuwe bomen
Aan beide zijden van de weg wordt een dubbele rij beuken terug geplant op een historisch verantwoorde manier, in een afstand tot elkaar die vroeger ook werd gebruikt. Zo kunnen toekomstige generaties ook genieten van een prachtig groene en natuurrijke laan. De eikensingel - parallel aan het fietspad, die fungeert als groene buffer vanuit de woonwijk - blijft behouden. Ook 2 groepjes huidige bomen ter hoogte van de Bakenbergseweg en Amsterdamseweg kunnen blijven staan.

Een onafhankelijk extern onderzoek heeft aangetoond dat een deel van de bomen in slechte staat verkeerd. Twee ongelukken en enkele spontaan omvallende bomen hebben dit nog eens benadrukt. De gevaarlijkste exemplaren werden daarom al eerder verwijderd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrit Pleijter, projectleider bij Geldersch Landschap & Kasteelen op tel. 026 - 355 25 77 / 06 - 23 27 43 47 of g.pleijter@glk.nl.

Geldersch Landschap & Kasteelen beheren natuurterreinen, kastelen en landgoederen.
We willen de karakteristieke rijkdom van Gelderland behouden en beschermen zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten. De brede steun van donateurs, vrijwilligers, bedrijven, fondsen, overheid en de Nationale Postcode Loterij maakt het mogelijk dat wij ons werk kunnen doen.