X

Speciale bijeenkomst "Groot onderhoud" op zaterdag 9 december

geplaatst op woensdag 08 november 2017 Speciale bijeenkomst Op zaterdag 9 december organiseert de gemeente Arnhem een speciale bijeenkomst in de wijk over "Groot onderhoud" en aanpak wateroverlast. Van 13.00 tot 15.00 uur zijn mensen van harte welkom om vragen te stellen aan allerlei specialisten met betrekking tot dit onderwerp. De precieze locatie (hoogstwaarschijnlijk Menthenbergseweg), wordt nog nader bekend gemaakt.

Er is een ontvangst met koffie, thee met een versnapering en er vinden diverse activiteiten plaats, waar we in groepjes met begeleiding vanuit het projectteam langs willen lopen. Dit zijn activiteiten waarmee de gemeente laat zien waar ze mee bezig zijn in de voorbereidingsperiode om te komen tot een uitvoeringsplan.

Te denken valt aan de volgende onderdelen:
- proefsleuven graven om de exacte ligging van de kabels en leidingen te bepalen;
- asfalt- en funderingsboringen uitvoeren, kwaliteit en dikte bepaling;
- de doorlatendheid van de ondergrond onderzoeken, de zogenaamde k-waarde bepaling van het zand;
- "live" uitvoeren van een camera inspectie van het riool en eventueel wortel frezen;
- containers plaatsen waarin de bewoners tegels en klinkers uit hun tuin kunnen deponeren om zo ruimte te maken voor vergroening van de tuin. Boodschap hierbij is: de openbare ruimte wordt zoveel als mogelijk ingericht om wateroverlast te beperken maar u kunt ook zelf hierbij helpen!

Daarnaast wordt gestart met het graven van een geul met daarin vijf meter diepe waterputten langs de velden van Sportpark De Bakenberg.

Tijdens de middag kan men zich aanmelden voor de werkgroep groot onderhoud dat uit een afvaardiging van de gemeente, dorpsraad en 8 tot 10 bewoners zal bestaan. Deze werkgroep zal zich bezighouden met zaken omtrent het groot onderhoud en aanpak wateroverlast.

We hopen op een zo groot mogelijke opkomst!