X

Uitnodiging gemeente Arnhem voor straatmarkt van 9 december a.s.

geplaatst op donderdag 07 december 2017 Uitnodiging gemeente Arnhem voor straatmarkt van 9 december a.s.

Geachte heer, mevrouw,


De gemeente Arnhem gaat vanaf 2018 starten met het project Groot Onderhoud Schaarsbergen (betreft het gebied de Bakenberg) en we gaan daarbij ook de wateroverlast zoveel als mogelijk aanpakken. Hierbij kijken we ook naar de wegen, riolering, openbare verlichting en het groen in uw wijk.


Om gezamenlijk goed van start te gaan, nodigt de gemeente Arnhem samen met de Dorpsraad Schaarsbergen u uit om aanwezig te zijn bij de:


Informatieve en gezelligeBakenbergse Straatmarkt’

Zaterdag 9 december 2017 van 13:00 tot 15:00 uur

op de hoek van de Menthenbergseweg met Merkendal


Om 13.00 uur zullen wethouder Openbare ruimte, Ine van Burgstede, en de voorzitter van de Dorpsraad Schaarsbergen, Steven Ruikes, gezamenlijk de officiële opening verrichten.

Tijdens deze straatmarkt willen wij u rondleiden langs een aantal voorbereidende onderzoeken die nodig zijn voor het project Groot Onderhoud op de Bakenberg.


Rondleiding

Ter plaatse laten wij u de uitvoering van de volgende voorbereidende werkzaamheden zien:

  1. een ‘live’ rioolinspectie met een camera in het riool;

  2. het frezen van boomwortels die in het riool gegroeid zijn;

  3. een proefsleuf graven in de weg om de ondergrondse infra in beeld te krijgen;

  4. een proefboring ten behoeve van onderzoek naar mogelijke infiltratievoorzieningen;

  5. bepaling van de zogenaamde k-waarde (is de mate van waterdoorlatendheid van de bodem);

  6. boren van asfalt kernen voor het onderzoek naar de opbouw van de weg.


Deze dag ontvangen wij u graag bij de diverse informatiestands van de Gemeente, de Dorpsraad Schaarsbergen, Arnhem Klimaatbestendig, IVN Arnhem en een lokale hovenier. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

Vanaf 12.30 uur rijdt er een huifkar door de wijk om bewoners op te laten stappen.

Bij voorkeur aanmelden voor de rondleiding via ons project  e-mailadres schaarsbergen@arnhem.nl


Werkgroep

Voorbereiding betekent ook goede informatie-uitwisseling. Uw inbreng van kennis, ideeën en ervaring is van grote waarde voor het groot onderhoud op de Bakenberg. Daarom wordt er in samenwerking met de Gemeente en de Dorpsraad een werkgroep geformeerd van maximaal 8 tot 10 bewoners.

Heeft u interesse om in de werkgroep zitting te nemen?

Meldt u zich dan aan via het e-mailadres van het project of persoonlijk op de straatmarkt.


Wij hopen u persoonlijk te ontmoeten op zaterdag 9 december aanstaande.


Met vriendelijke groet,


Gemeente Arnhem Dorpsraad Schaarsbergen

Marcel van Hout, projectleider Ben Dröge, bestuurslid