X

Succesvolle Bakenbergse Straatmarkt

geplaatst op dinsdag 12 december 2017 Succesvolle Bakenbergse Straatmarkt

Zaterdag 9 december trappen de Gemeente, in de persoon van Ine van Burgstede, wethouder Openbare Ruimte en de Dorpsraad Schaarsbergen met voorzitter Steven Ruikes, gezamenlijk het Project Groot Onderhoud voor de Bakenberg af in een idillisch besneeuwde wijk met een informatieve en heel gezellige markt. Op het laatste moment is er nog een grote tent geregeld, waar de standhouders en bezoekers enigszins droog met elkaar in gesprek komen. 

Het winterse weer blijkt geen spelbreker; ruim 80 bewoners bezoeken deze markt.
Op de Menthenbergseweg en Merkendal worden in verschillende opstellingen grondactiviteiten gedemonstreerd, zoals bepaling van de bodemsamenstelling/-structuur, waar liggen kabels, aan- en afvoeren van de nutsvoorzieningen, rioolinspectie en waar nodig wortels uit het rioolstelsel gefreesd. Ook wordt op Merkendal een nieuwe infiltratieput voor het hemelwater geplaatst.

Na een lange periode van wateroverlast en andere ongemakken gaat er, met de input van diverse wijkbewoners in de afgelopen jaren, een nieuwe fase in waarin ons gezamenlijk probleem stapsgewijs grotendeels verhelpen. Het reguleren van het overvloedige water van de sportveldencomplex is één van de speerpunten.

De aanwezige en betrokken medewerkers van de gemeente blijken oplossingsgericht mee te denken en zoeken, waar mogelijk, binnen hun vakgebied naar snelle en veelal duurzame oplossingen. Deze laagdrempelige toegankelijkheid vanuit de gemeente wordt alom als zeer positief ervaren. 

Werkgroep
Voor het vervolg van dit Groot Onderhoud project wordt een werkgroep van bewoners geformeerd, waarbij wij de ideeën van wijkbewoners voor de bovengrondse invulling (onder andere de keuze van bestrating, groenvoorziening en verlichting) in een vernieuwde aankleding meenemen.
Praat mee en meld je aan op schaarsbergen@arnhem.nl.  Op dit mailadres kun je tevens vragen over het Groot Onderhoud kwijt.

Wat kunnen we zelf doen ?
Bewoners worden opgeroepen ook zelf mee te denken over hoe in eigen tuin je vaak eenvoudige en ook relatief goedkope maatregelen kunt nemen om bijvoorbeeld het hemelwater af te koppelen van de riolering. Veel ideeën krijgt men bij de stands van Arnhem Klimaatneutraal, de IVN (o.a. Project Steenbreek) en de lokale hovenier, Tom van Ginkel. 

Meerdere individuele wijkbewoners blijken al verschillende oplossingen en voorzieningen in en om hun huis in de praktijk gebracht te hebben aangebracht. 
Misschien een idee om deze oplossingen eens met elkaar te delen ? 

De Dorpsraad Schaarsbergen, de Gemeente Arnhem én de bewoners ervaren deze enthousiaste aftrap als een zeer positief begin van ons mooie project.