X

College van B&W stemt in met afwaardering van en directe aansluiting van RIN-locatie op Kemperbergerweg!

geplaatst op dinsdag 12 december 2017 Goed nieuws! Het College van B&W heeft ingestemd met het afwaarderen van de Kemperbergerweg van 80 naar 60 kilometer per uur. Daarnaast wordt Sylva's Bos, voorheen RIN-locatie, rechtstreeks op deze weg aangesloten. Een wens van veel bewoners (nog eens extra onderstreept dankzij een door zo'n 250 bewoners ondertekende petitie van Klaas Altena en Luuk Seelen) wordt hiermee realiteit.

Een aantal belangrijke documenten:

Raadsvoorstel

Schetsontwerpen ontsluitingsvarianten RIN-locatie

Kaart met verkeersmaatregelen afwaardering Kemperbergerweg

Adviesmemo wegingsfactoren ontsluitingsvarianten RIN-locatie

Wel moet er nog een kleine slag om de arm gehouden worden. De gemeenteraad van Arnhem moet hier nog over besluiten. Zoals dit er nu naar uitziet zal dit op maandag 8 januari in een informatieve setting gebeuren. Hierbij kunnen bewoners gebruikmaken van het inspreekrecht. Op 22 januari volgt mogelijk een meningsvormende ronde en op 29 januari volgt dan de definitieve besluitvorming.

Het bestuur van de Dorpsraad Schaarsbergen is bewoners zeer erkentelijk voor hun inzet. Met name Klaas Altena en Luuk Seelen voor de gehouden petitie en bewoners van de Parallelweg die met hun brief aan de wethouder ervoor hebben gezorgd dat een langgekoesterde wens in vervulling gaat. Daarnaast natuurlijk iedereen bij de gemeente Arnhem (Silvia Groosman van het wijkteam leefomgeving, Carla Frederix, afdeling verkeer, wethouder Geert Ritsema en vele anderen) en The Dutch Housing Company.

Een mooi succes om het jaar mee af te sluiten!