X

Vervolgverkenning toekomstmogelijkheden Diogenes bunker

geplaatst op woensdag 18 april 2018 Vervolgverkenning toekomstmogelijkheden Diogenes bunker

De provincie Gelderland verkent samen met andere partners de mogelijkheden van de Diogenesbunker voor het herinneringstoerisme. Doel van deze vervolgverkenning is in beeld brengen of en hoe deze bunker het verhaal van WOII kan verbreden  en meer bezoekers kan opleveren. Uit de eerste verkenning blijkt het unieke karakter van de Diogenesbunker.. Vanaf 2020 is de bunker niet meer in gebruik. Vandaar dat het rijk de bunker gaat afstoten.


Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde herinneringstoerisme: ”We onderzoeken samen met partners  of we een goed plan kunnen ontwikkelen voor deze bunker. Als we dat nu niet doen is de kans groot dat de bunker leeg blijft en een ruïne wordt ofwel dat het gebouw geen openbare functie krijgt. En dat zou zonde zijn want het is een bijzonder gebouw waar je de historie voelt”.


Geschiedenis van de bunker

Tijdens WOII vormde de bunker het vluchtleidingscentrum voor een deel van West-Europa. De bunker vormde het zenuwcentrum van radio-, telefoon- en telegraafverbindingen, die in verbinding stonden met radarstations, luchtafweergeschut  en vliegtuigen. Na de oorlog is de bunker in gebruik voor opslag van archieven.


Vervolgstappen

De eerste stap is het in beeld brengen van de ruimtelijke kaders waar binnen de herbestemming van de Diogenesbunker plaats moet vinden. De bunker ligt tegen het Natura2000-gebied aan, zodat er eisen gelden aan het gebruik. Dat doet de provincie samen met de gemeente Arnhem. Daarna gaat de provincie stap voor stap met partners de volgende aspecten uitwerken:

  • draagvlak en mogelijkheden voor toegankelijk maken op korte termijn, zoals bijvoorbeeld via excursies en opname in toeristische routes;

  • mogelijkheden van het gebruik van de Diogenesbunker tijdens het herinneringsjaar 2019;

  • inventariseren kosten voor verschillende mogelijkheden van het gebruik van de bunker;

  • opstellen eventuele ondernemingsplannen met publiek en private financieringsbronnen;

  • eventuele herbestemmingen inventariseren bijvoorbeeld in de vorm van een netwerk- en inspiratiedag

  • eventuele samenhang met regionale oorlogsmusea in kaart brengen

  • samenhang met regionale publiekstrekkers inventariseren.


Timing

Naast de mogelijkheden voor het herinneringstoerisme kan de bunker ook een mogelijke rol vervullen in het versterken van het toerisme op de Veluwe.  In verband met de stap-voor-stap aanpak is er geen einddatum voor de vervolgverkenning. Duidelijk is dat voor 2020 er inzicht moet zijn in de mogelijkheden.


Voormalig Gelderlander-journalist Ad van Heijningen heeft een onderzoeksrapport geschreven in opdracht van de Provincie Gelderland. Dit rapport is hier te lezen.


(foto: Gerrit Riethorst)