X

Bestuur Dorpsraad Schaarsbergen stuurt brief naar onderhandelende partijen

geplaatst op donderdag 19 april 2018 Bestuur Dorpsraad Schaarsbergen stuurt brief naar onderhandelende partijen

Het bestuur van de Dorpsraad Schaarsbergen heeft vandaag een brief gestuurd naar de onderhandelende partijen (GroenLinks, VVD, D66 en PvdA) voor een nieuwe stadsbestuur over het beschikbaar stellen van voldoende financiële middelen voor het groot onderhoud en aanpak wateroverlast in de wijk De Bakenberg.

De brief is hieronder te lezen:


Geachte mevrouw Bouwkamp, meneer Combée, mevrouw Andeweg, en mevrouw Louwers,

Enige weken geleden heb ik u, en de andere raadsleden, al aangeschreven over het groot
onderhoud en aanpak wateroverlast dat in de wijk De Bakenberg in Schaarsbergen plaats
gaat vinden.

Het bestuur van de Dorpsraad Schaarsbergen maakt zich zorgen over de beschikbaar
gestelde financiële middelen. Nu u gestart bent met de onderhandelingen voor een nieuw
college van B&W in Arnhem, willen wij u nog eens attenderen op het belang van voldoende
geld voor het realiseren van het al zo lang door de gemeente beloofde groot onderhoud in
de wijk.

In 2014 heeft de gemeenteraad besloten om het onderhoudsniveau in de wijken te verlagen
van B- naar C-niveau. Dat gebeurde op een moment dat in de meeste wijken van Arnhem al
groot onderhoud had plaatsgevonden. Ondanks de beloftes van de gemeente sinds 2006, in
Schaarsbergen nog niet. Dit besluit om het onderhoudsniveau in de wijken te verlagen heeft
plaatsgevonden zonder overleg met bewoners van de desbetreffende wijken. In ieder geval
is er met bewoners in Schaarsbergen nooit over gesproken. Dit besluit had wat ons betreft in
overleg met bewoners moeten gebeuren en op een moment nadat alle wijken groot
onderhoud hadden gehad.

Nu hebben de meeste wijken een prachtige opknapbeurt gehad en moeten een klein aantal
wijken het doen met de restjes die overblijven. Dat is niet acceptabel. Elke wijk is even
belangrijk!

Wij waren dan ook onaangenaam verrast dat, toen de voorbereidingen voor het groot
onderhoud en aanpak wateroverlast in onze wijk van start gingen (december 2017), het
budget allesbehalve toereikend bleek te zijn: namelijk 1 miljoen euro.
In een door gemeente ambtenaren opgesteld document, in opdracht van wethouder Van
Burgsteden, blijkt dat er alleen voor het aanpakken van wateroverlast meer dan 3 miljoen
euro nodig is in Schaarsbergen. Daar komen nog enkele miljoenen bij voor het aanpakken

Schaarsbergen wil dezelfde behandeling die andere wijken zoals de Hoogkamp en
Burgemeesterswijk hebben gehad. Daar hebben onze bewoners recht op.
In sommige wijken is armoedebestrijding van groot belang. In weer andere wijken veiligheid.

Voor Schaarsbergen geldt dat de openbare ruimte na vijftig jaar (een halve eeuw!)

achterstallig onderhoud flink onder handen genomen moet worden. Dat is bij ons prioriteit
nummer 1. Wij roepen u daarom op, als onderhandelende partijen voor een nieuw college
van B&W, om de miljoenen die in Schaarsbergen nodig zijn voor groot onderhoud en
aanpak wateroverlast beschikbaar te stellen. Zodat de tweedeling die is ontstaan door een
keuze van de gemeenteraad in 2014, waarbij bewoners niet betrokken waren, teniet te doen.

Wij wensen u verder veel succes en wijsheid bij de verdere onderhandelingen.

Namens het bestuur van de Dorpsraad Schaarsbergen,

Steven Ruikes Marnix ten Brinke
(voorzitter) (secretaris)