X

De kersverse directeur van het Integraal KindCentrum in Hoenderloo stelt zich op 16 mei 2018 voor

geplaatst op maandag 07 mei 2018 De kersverse directeur van het Integraal KindCentrum in Hoenderloo stelt zich op 16 mei 2018 voor

PERSBERICHT

Directeur IKC Hei & Bos stelt zich voor

Het nieuwe Integraal KindCentrum(IKC) Hei & Bos, dat na de zomervakantie haar deuren opent, organiseert op woensdagavond 16 mei een bijeenkomst voor geïnteresseerden. Het is uniek in deze tijd dat er in een dorp een school opent in plaats van sluit. “Het is geweldig om kinderen op een natuurlijke en positieve manier, ontdekkend te laten leren op een niveau dat bij ieder kind past, zegt Kim Meerema- Schreurs, de directeur”. Kim werkt al 15 jaar in het onderwijs, waarvan 6 jaar als directeur. Doordat momenteel het kindcentrum verbouwd wordt, vindt de bijeenkomst plaats in ‘t Dorpshuus aan de Paalbergweg 26 te Hoenderloo. De avond start om 20.00 uur. Meer informatie is te vinden op de website www.heienbos.nl.

Programma bijeenkomst
Kim Meerema-Schreurs stelt zich voor en vertelt over het onderwijs dat gegeven gaat worden op IKC Hei & Bos: ervaringsgericht, met focus op de natuur en ieder kind op zijn eigen niveau. Daarnaast vertelt voorzitter van het bestuur, Inge Bodingius, over alle stappen die al gezet zijn en nog gezet gaan worden. De verbouwing wordt daarbij ook verder toegelicht. Het tweede deel van de avond is informeel. Op interactieve wijze kunnen ouders met elkaar in gesprek en kennis nemen van de lessen die straks ook aan de kinderen gegeven gaan worden.

Alles onder één dak met focus op natuur
IKC Hei & Bos wordt een Integraal KindCentrum (IKC) voor kinderen van 0-13 jaar. Kinderopvang, Peuterspeelzaal, Basisschool, VSO en BSO vinden plaats onder één dak. De disciplines versterken elkaar en begeleiden de kinderen in de volle breedte van hun ontwikkeling. De kinderen leren regelmatig spelend buiten in de natuur. Hier kunnen zij ontdekken en verwonderen, maar ook samen leren en ontwikkelen.
Meer informatie en het programma van de open dag vindt u op www.heienbos.nl.

Regiofunctie, ook voor Schaarsbergen
Het IKC heeft een regiofunctie binnen de driehoek Ede, Apeldoorn, Arnhem. Het IKC is uniek, omdat ervaringsgericht leren en leren met de natuur centraal staat op de school. Daarnaast brengt u al uw kinderen op één locatie onder, ook makkelijk voor u!

Achtergrond: nieuwe school vult leegte
Begin 2016 startte een groep enthousiaste ouders uit Hoenderloo een werkgroep, om de mogelijkheden en haalbaarheid te onderzoeken voor kinderopvang en basisonderwijs in het dorp. Onder begeleiding van deskundigen werd een visiestuk opgesteld. Een jaar later werd de Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo (SISH) opgericht. De gemeenteraad van Apeldoorn en het college van burgemeester en wethouders gingen eind juni unaniem akkoord met het ingediende voorstel en de Streekschool werd op het plan van scholen gezet voor 2018. Het plan van basisscholen van de Apeldoornse gemeenteraad, met daarop de toekomstige Streekschool Hoenderloo, is in november door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) goedgekeurd.