X

Ontwerpbestemmingsplan RIN-locatie/Sylva's Bos is gepubliceerd in de Staatscourant

geplaatst op woensdag 23 mei 2018 Ontwerpbestemmingsplan RIN-locatie/Sylva's Bos is gepubliceerd in de Staatscourant

Op 17 mei 2018 werd in de Staatscourant door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Arnhem bekend gemaakt dat het Ontwerpbestemmingsplan RIN-locatie ter inzage ligt van 18 mei t/m 28 juni 2018.

In samenhang met dit Ontwerpbestemmingsplan ligt ook een ontwerpbesluit hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder ter inzage.

Gedetailleerde informatie vindt u onder de volgende links:

Klik hier voor de integrale tekst van de publicatie d.d. 17 mei 2018 in de Staatscourant.

Klik hier voor de integrale tekst over het Ontwerpbestemmingsplan RIN-locatie d.d. 17 mei 2018 van de gemeente Arnhem (Gemeenteblad).

Klik hier voor de integrale tekst over het Ontwerpbesluit Wet geluidhinder RIN-locatie (Kemperbergerweg) d.d. 17 mei 2018 van de gemeente Arnhem (Gemeenteblad).