X

Dorpsraadsvergadering 20 juni informatief en druk bezocht. Stukken Diogenesbunker en Groot Onderhoud de Bakenberg beschikbaar

geplaatst op zondag 01 juli 2018
Op deze prachtige zomerse avond en, ondanks de voetbalwedstijden in het kader van de wereldkampioenschappen, nemen circa 100 belangstellende bewoners deel aan deze informatieve vergadering.

Naast enkele kort gehouden zakelijke mededelingen staan er twee presentaties op het programma.
Noteer alvast in je agenda voor begin september: Schouw in Schaarsbergen met de boswachter van Het Geldersch Landschap & Kastelen. Hou de website van de Dorpsraad Schaarsbergen in de gaten voor je aanmelding.

Diogenes-bunker
Ad van Heiningen geeft een presentatie over zijn onderzoek naar bestemmingsmogelijkheden voor dit rijksmonument, dat waarschijnlijk vanaf 2020 vrij komt en vervolgens afgestoten zal worden door het Rijk. 

Het opgestelde rapport kun je hier inzien.
Diogenes-rapport 09-2017.pdf

 
Groot Onderhoud de Bakenberg
Onder de aanwezigheid van de beide opdrachtgevers van de gemeente Arnhem houdt projectleider Marcel van Hout van de gemeente Arnhem en Bert Vowinkel, ontwerpleider van het adviesbureau Roelofs, geven zorgvuldig het voorlopig resultaat weer van de inspanningen van de gemeente en de werkgroep Groot Onderhoud de Bakenberg in het voorbereidingstraject naar de daadwerkelijke aanpak van het groot onderhoud en de wateroverlast.
De maatregelenmatrix bestaande uit de vier bouwstenen is op deze avond door alle partijen vastgesteld als de noodzakelijke maatregelen op het gebied van aanpak riolering, wegen, openbaar groen en wateroverlast.
Zo genoemde Quickwins (=snel uitvoerbare oplossingen om met name de wateroverlast te reduceren) worden met voorrang zo mogelijk nu al opgepakt.
Tips en ideeën voor Quickwins kun je sturen naar: schaarsbergen@arnhem.nl of bel Ben Dröge 06-12898454.

Het totale financiële plaatje van de gemeente is nog niet rond, maar, met het al toegezegde budget, starten ze met de bouwsteen die de eerste/meeste resultaten opleveren. Die start zal in de eerste helft van 2019 plaatsvinden.

De Dorpsraad Schaarsbergen en enkele leden van de werkgroep hebben daarnaast gezamenlijk een dringend beroep gedaan aan de gemeenteraadsleden om het benodigde budget politiek te alloceren. Zie ook het gepubliceerde bericht hierover https://dorpsraadschaarsbergen.nl/Nieuws/Post/479/Brief-aan-gemeenteraad-over-budget-project-Groot-Onderhoud-en-wateroverlast-de-Bakenberg

Hier kun je de presentatie en de conceptversie van de Maatregelenmatrix Bakenberg bekijken.
Presentatie-bewonersavond d.d. 20 juni 2018.pdf
2018-06-13-concept maatregelen matrix Bakenberg_2.pdf

NB Deze maatregelenmatrix dien je tenminste 500x in te zoomen.