X

Schaarsbergen: de enige wijk in Gelderland waar al vele jaren permanent honderden zandzakken liggen !

geplaatst op vrijdag 05 oktober 2018 Schaarsbergen: de enige wijk in Gelderland waar al vele jaren permanent honderden zandzakken liggen !

Wijkwethouder Hans de Vroome krijgt één van de zandzakken als geheugensteun uitgereikt

Tijdens de Raadsbehandeling van de Gemeentelijke begroting van afgelopen woensdag 3 oktober heeft de Dorpsraad Schaarsbergen nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de financiering van het noodzakelijke Groot Onderhoud in combinatie met de aanpak van de jarenlange wateroverlast in de wijk.

Woont u ook in een wijk waar al jaren honderden zandzakken door bewoners zijn neergelegd om het overvloedige regenwater zo veel als mogelijk uit de tuin én het huis te houden ?

De Bakenberg (onderdeel van de wijk Schaarsbergen) gaat vele tientallen jaren gebukt onder de wateroverlast.

Hoewel hooggelegen (60 meter boven NAP) kampt de wijk de Bakenberg al vele jaren met de gevolgen van het achterstallig groot onderhoud aan het rioolstelsel/bestrating en groenvoorziening en de wateroverlast van de steeds heviger wordende regenbuien.

De toenmalige wethouder (Ine van Burgstede, CDA) heeft als eindverantwoordelijke al in 2014 een uitgebreid onderzoek laten doen, welke maatregelen nodig zijn om de water-overlast te terug te dringen tot aanvaardbare en wettelijke normen.  De uitkomsten werden door haar volledig onderschreven.

Alleen voor deze problematiek was al € 3,3 miljoen nodig en kreeg van de wethouder de hoogste prioriteit !

Maar verdere actie vanuit de gemeente is, ondanks herhaalde verzoeken vanuit de Dorpsraad Schaarsbergen en tal van individuele bewoners, uitgebleven, omdat er geen financiële middelen voor gevonden konden worden.

Inmiddels is er 50 jaar geen groot onderhoud in de Bakenberg gepleegd !

Nu, met het aangetreden nieuwe college, is de Dorpsraad opnieuw in een vroegtijdig stadium en bij alle mogelijke gelegenheden met alle politieke besluitvormers in gesprek gegaan.

Met een aantal raadsleden zijn er in de afgelopen periode verschillende wijkschouwen geweest.

Daarbij werden ook enkele woningen bezocht met herhaaldelijke forse waterschade als gevolg van slechte afwateringen tijdens grote regenbuien.

Eigen aanpak
Bewoners en verenigingen van eigenaren hebben zelf al jaren geleden veel gedaan om het oppervlaktewater uit hun huis te houden. De gemeentelijke stoepen en inritten werden veelal voor eigen rekening behoorlijk opgehoogd en inmiddels zijn er honderden zandzakken door hen geplaatst.

Werkgroep

In de werkgroep Groot Onderhoud de Bakenberg, waarin bewoners en de gemeente Arnhem middels twee projectmanagers vertegenwoordigd zijn, is een sober maar minimaal noodzakelijk plan gemaakt om het groot onderhoud in combinatie met de bestrijding van de wateroverlast aan te pakken.

Voor dit plan zijn de totale kosten begroot op € 4,3 miljoen, zonder franjes en luxe voorzieningen; pure noodzaak.

Vorig jaar is hiervoor reeds € 1,1 miljoen gereserveerd. Nog nodig derhalve € 3,2 miljoen.

De huidige wethouder voor Wijken, Cathelijne Bouwkamp, onderschrijft de noodzaak van de gehele aanpak, maar stelt nu aan de raadsleden voor nog slechts € 800.000,- aan de eerdere reservering toe te voegen. Andere politieke doelen hebben daarnaast haar voorkeur…

Per saldo ontbreekt er daarna dus nog € 2,4 miljoen.

Dringend vraagt de Dorpsraad Schaarsbergen, na 50 jaar geen groot onderhoud, de raad dit eveneens beschikbaar te stellen.

Zandzak

Reden om de Wijkwethouder Hans de Vroome één van de zandzakken als geheugensteun te schenken.

Hij pakt dit gebaar sportief op en zegt toe deze zandzak een prominente plaats in zijn werkkamer te geven en mee te willen kijken naar oplossingen.


We zijn benieuwd en blijven de vinger aan de pols houden.

(Dit persbericht is 5 oktober 2018 naar de media verstuurd)