X

Voortgang inrichting natuurbegraafplaats Koningsakker

geplaatst op vrijdag 08 februari 2019 Voortgang inrichting natuurbegraafplaats Koningsakker Er komt veel kijken bij het oprichten van een natuurbegraafplaats.
In juli stemde de gemeenteraad, na een procedure van ongeveer twee jaar, in met de bestemmingsplanwijziging.
Een belangrijk moment, omdat we daarmee verder konden werken aan de realisatie.

Route en parkeren
Op het bestemmingsplan werden een drietal zienswijzen ingediend.
Een daarvan ging specifiek over de route naar de natuurbegraafplaats.
De indieners vinden de huidige route naar de abdij minder geschikt voor de natuurbegraafplaats, en dat zijn we met ze eens.
Daarom hebben we die route aangepast. Als de natuurbegraafplaats is geopend, wordt het verkeer over de Sportlaan geleid richting de nieuw aan te leggen parkeerplaats. Hierop is voldoende ruimte voor auto’s en fietsen. De huidige route richting de abdij zal dus niet voor de natuurbegraafplaats gebruikt worden.
Bovendien ontmoedigen we het parkeren in de berm langs de huidige route op een heel bijzondere en natuurlijke wijze. We hebben boomstronken in de bermen geplaatst.
Parkeren is daardoor niet mogelijk, maar het hout heeft ook een andere belangrijke functie.
Dood hout levert een belangrijke bijdrage aan biodiversiteit. Met name paddenstoelen en mossen zijn afhankelijk van dikke stammen, maar ook verschillende insecten, en die trekken op hun beurt weer vogels aan. Zo vormt iedere dode boom een eigen kleine biotoop van flora en fauna.

Ontvangstgebouw
Onlangs hebben we een tijdelijk gebouw geplaatst ten behoeve van de natuurbegraafplaats.
In het gebouwtje bevinden zich een klein kantoortje en een spreekruimte waar belangstellenden ontvangen kunnen worden. We hebben een aantal architecten gevraagd om een voorstel te doen voor een permanent ontvangstgebouw.
Belangrijk onderdeel van dit gebouw zal een mooie grote ruimte zijn. Hier kunt u in de toekomst een afscheidsbijeenkomst houden, met prachtig uitzicht op de natuur.

Nieuwe medewerkers bij Koningsakker
De natuurbegraafplaats en de abdij horen bij elkaar, maar zijn zelfstandige en van elkaar gescheiden plekken. De betrokkenheid van de zusters krijgt vooral op een geestelijke wijze
gestalte. Daarom hebben we onlangs vacatures op de website gezet voor de functies van locatiebeheerder en pr-coördinator. We waren blij verrast door de hoeveelheid zeer goede
kandidaten die reageerden. Ook voor de natuurwerkzaamheden zijn we in contact gekomen met bevlogen kandidaten. Inmiddels zijn we in de afrondende fase van deze gesprekken en we hopen onze nieuwe medewerkers in de volgende nieuwsbrief te kunnen voorstellen.

Planning
Zoals u kunt lezen, is er al veel gebeurd. Maar is ook nog veel te doen, voordat we de natuurbegraafplaats kunnen openen.
De komende maanden blijven we daar aan doorwerken.
We hopen dat we deze zomer van start kunnen gaan met Koningsakker.

Informatie
www.koningsakker.nl 
info@koningsakker.nl
026-4464886