X

Kemperbergerweg maximumsnelheid 60 km/h

geplaatst op dinsdag 12 februari 2019 Kemperbergerweg maximumsnelheid 60 km/h
Gemeente Arnhem Zaaknummer: 325756

Voornemen

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem wil een verkeersbesluit nemen om:

op het gedeelte van de Kemperbergerweg dat buiten de bebouwde kom ligt en waar nog een maximumsnelheid geldt van 80 km per uur de maximumsnelheid te verlagen naar 60 km per uur.

Reden:

Het deel van de Kemperbergweg dat grofweg tussen het viaduct van de A12 en de rotonde bij de Koningsweg ligt, is enkele jaren geleden verlaagd naar 60 km per uur.
Het is een langgekoesterde wens van de Dorpsraad en andere bewoners van de Schaarsbergen om ook de snelheid op het overige deel van de Kemperbergerweg (buiten de bebouwde kom) te verlagen naar 60 km per uur.

De Kemperbergerweg maakt geen deel uit van het regionale hoofdwegennet.
De functie van de weg is beperkt tot de ontsluiting van de aanliggende woongebieden (Schaarsbergen) en individuele gebouwen en percelen.
Dat geldt ook voor de nog te realiseren aansluiting voor woningen die worden gebouwd op de voormalige RIN-locatie in het kader van het project "Sylvia's Bos", waar een maximumsnelheid van 30 km per uur zal gelden.
De gemeente Arnhem wil het verzoek inwilligen in het belang van het verzekeren van de verkeersveiligheid.

Om ervoor te zorgen dat weggebruikers zich aan de maximumsnelheid houden, worden er onder meer snelheidsremmers aangebracht.
In tegenstelling tot wat gebruikelijk is op 60 km/u-wegen blijft de huidige voorrangsregeling gehandhaafd: verkeer op de Kemperbergerweg heeft voorrang op verkeer uit de zijstraten. Reden voor deze afwijking is het verschil in karakter/verschijningsvorm van de Kemperbergerweg versus zijstraten: vooral de aanwezigheid van een vrijliggend fietspad en gedeeltelijk een parallelweg langs de Kemperbergerweg geeft deze laatste een hoogwaardigere uitstraling.

Zienswijzen:

Voordat het college een beslissing neemt, kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor heeft u de gelegenheid tot 8 februari 2019.

U kunt uw een brief sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders

Postbus 9200

6800 HA Arnhem

of een email naar:

backoffice-handhaving@arnhem.nl