X

Soepfestival 150 jaar Schaarsbergen groot succes !

geplaatst op vrijdag 11 oktober 2019 Soepfestival 150 jaar Schaarsbergen groot succes !

Het Dorpsbudget goed besteed !

Soepfestival 150 jaar Schaarsbergen groot succes !

We hebben voor u een paar details uit de aanvraag voor het dorpsbudget gelicht:

Wat is het doel van de activiteit, wat wilt u ermee bereiken?

De inwoners van Schaarsbergen met elkaar in contact brengen door een gezellige avond met elkaar eten, naar de
muziek luisteren,dansen, deelnemen aan leuke activiteiten voor kinderen en volwassenen, om zo de sociale cohesie
te bevorderen;

Het verenigingsleven stimuleren doordat we hiermee de verenigingen een podium geven om zichzelf te presenteren;

Wat levert deze activiteit op voor het dorp als geheel; verwacht u ‘spinoff’ van de activiteit ?

-       Dat de mensen een gezellige tijd hebben met elkaar.

-       Dat zij als inwoner zich betrokken (gaan) voelen bij de activiteiten die in het dorp plaatsvinden;

-       Dat de inwoners van Schaarsbergen enthousiast worden en zin hebben in het vervolg van een jaar lang feest met een scala
     aan activiteiten.

-       Dat je als inwoner ook de gelegenheid krijgt om je mede in te zetten voor het dorp.
     Dit kan zijn op heel praktisch vlak, maar zeker ook op creatief vlak, omdat wij hopen dat mensen zo enthousiast worden dat
     we met elkaar vorm en inhoud kunnen geven aan onder andere het theaterstuk dat in september 2020 zal worden uitgevoerd.

Wat een beleving !

Zaterdag 14 september 2019:
Z
on, blauwe lucht, kleurrijke en gezellige taferelen.
Iedereen kijkt met een goed gevoel terug op een bruisend Soepfestival 150 jaar Schaarsbergen.
De aftrap van het feestjaar 150 jaar Schaarsbergen mag met recht succesvol worden genoemd.
Het bezoekersaantal was hoog en de sfeer positief gestemd.
De verenigingen hebben hun uiterste best gedaan om de bezoekers heerlijke en zeker ook bijzondere soepen te
serveren.
Menigeen heeft een culinaire reis ondernomen langs de diverse kramen waarin de verenigingen zich presenteerden.
De jubileum-soepmokken waren dan ook in een mum van tijd verkocht.
En ook de prachtige fototentoonstelling, officieel geopend door de wijkwethouder Hans de Vroome, werd met
groot succes ontvangen en stelde bezoekers in de gelegenheid een reisje te maken in de geschiedenis van
Schaarsbergen.

       


Soep Soep Soep Soep Soep Soep Soep Soep Soep Soep Soep Soep

                      

Overal kwamen groepjes mensen samen om onder het genot van soep en een drankje zich met elkaar te verbinden.
De jongsten onder ons vermaakten zich bij het broodjes bakken, op de klimwand, de zandberg en trappend op de
limonadefiets om de dorst te lessen.
De Color Run van 150 jaar jong, de Western demonstratie van Stal Mansour, het mooie
optreden van de Eendracht en DJ Olaf zetten veel mensen in beweging en gaf de dag een extra dimensie.

Officiële vlag van Schaarsbergen

Èn Schaarsbergen is een eigen prachtige vlag rijker dankzij de Oranjevereniging.
Deze vlag en/of de Schaarsbergen-wimpel is/zijn te koop bij bakkerij Reijnen én te bestellen bij de
Oranjevereniging Schaarsbergen !).

Al met al een dag om niet te vergeten !

De Stichting 150 Jaar Schaarsbergen en de organisatie van het Soepfestival kijken daarom met een heel tevreden en
voldaan gevoel terug op deze bijzondere dag.
Waarvoor dank aan de Dorpsraad Schaarsbergen en de dorpsgenoten die hun positieve stem uitbrachten over de
toekenning van het dorpsbudget én dank aan alle sponsoren en deelnemende partijen voor hun gulle bijdragen.
Dank ook aan alle inwoners van Schaarsbergen voor hun komst.

Maar in het bijzonder heel veel dank aan alle vrijwilligers, die zich zo vol overgave hebben ingezet voor dit Soepfestival,
zonder hen was dit feest niet mogelijk geweest.

150 jaar Schaarsbergen en nu verder

Voor het vervolg programma van dit jubileumjaar en nog meer foto-impressies van het Soepfestival,
ga naar
www.150jaarschaarsbergen.com of volg en like facebook 150 jaar Schaarsbergen