X

Verslag Landschapsschouw Warnsborn 2019

geplaatst op maandag 25 november 2019 Verslag Landschapsschouw Warnsborn 2019

Landschapsschouw Warnsborn 2019

Op 20 november 2019 is de landschapsschouw geweest op Warnsborn:

een jaarlijkse rondgang voor geïnteresseerden georganiseerd door de Dorpsraad Schaarsbergen en Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK).
Gezamenlijk is een bezoek gebracht aan de bossen op het landgoed.


Bos achter Karmelietessenklooster

De rondgang starten we bij het bosje achter het Karmelietessenklooster, waar ook vorig jaar bij stil is gestaan.
We bespraken toen de doelstelling om een bos met inheemse boomsoorten te krijgen, dat de komende generaties weer mee moet kunnen.
Er ontstond toen een levendige discussie over de daarvoor benodigde kap.
Inmiddels zijn we een jaar verder en is te zien dat het bos, dat vooral bestond uit Amerikaanse eiken, nu een grote hoeveelheid zaailingen van zomer-eiken herbergt.
De doelstelling lijkt daarmee een belangrijke impuls te hebben gehad.
De aanwezige uitlopers van de Amerikaanse eiken zijn afgemaaid om concurrentie te beperken.
Vanaf week 49 gaat het herplanten plaatsvinden met linde en haagbeuk en een aantal groepen met hazelaar, Gelderse roos en
kardinaalsmuts als struikvormers.

Perceel Douglassparren

Het gezelschap is vervolgens meegenomen langs een perceel met Douglassparren waar de oranje blessen op een deel van de bomen
duidelijk maakt dat deze door een dunning verwijderd gaan worden om de blijvende bomen de ruimte te geven om groter en dikker te worden.
Het hout dat uit dit bos verdwijnt krijgt via planken een tweede leven, waarbij het aanwezige CO2 nog voor decennia vastgelegd blijft.
Deze werkzaamheden beginnen in week 48.

Parkbos Hotel Warnsborn

Aansluitend wordt het parkbos achter Hotel Warnsborn bezocht.
Het parkbos kenmerkt zich door oude bomen en een scala aan soorten: eik, beuk, linde, esdoorn, kastanje, hulst, taxus, tsuga, douglas, fjinspar etc.
Voor GLK is dit palet aan boomsoorten belangrijk. Ook de oude bomen zijn belangrijk.
Blauwe linten en oranje strepen geven de strategie van de beheerder voor dit bos aan.
De blauwe linten zijn de bomen waar GLK de toekomst mee wil ingaan als kenmerkende en vitale bomen.
De oranje strepen geven de belangrijkste concurrenten van die toekomstbomen aan.
De concurrenten worden verwijderd om de toekomstbomen optimaal de gelegenheid te bieden zich verder te ontwikkelen.
De keuze welke bomen er verwijderd moeten worden is zeer zorgvuldig gedaan door meerdere deskundigen.
Deze werkzaamheden beginnen in week 48.

Continue dialoog

Naar aanleiding van de discussies maar ook de slechte toestand van vele bossen (door droogte en klimaatverandering) is GLK tegenwoordig
terughoudender in kap ten behoeve van bosverjonging en richt zich dan vooral op de slechte stukken bos.
Daarnaast gaat GLK minder intensief dunnen, dat wil zeggen dat er minder bomen weggehaald worden om de betere bomen de ruimte te geven.

Na een interessante rondgang is de schouw afgerond met de afspraak om met elkaar in gesprek te blijven en elkaar in ieder geval volgend jaar
opnieuw te treffen.