X

Voortgang Groot Onderhoud de Bakenberg, update gemeente, november 2020

geplaatst op maandag 02 december 2019 Voortgang Groot Onderhoud de Bakenberg, update gemeente, november 2020De tijd vliegt en ik heb begrip voor de drang naar informatie.

We zijn er met de prijs met Roelofs nog niet uit.
Zonder dit besluit kunnen zij geen materialen bestellen en geen uitspraak doen over de start van het werk.

De rode draad zoals we willen gaan werken is als volgt:
* Dit jaar ronden we de werkzaamheden op de sportvelden af.
* Op 5 december is de vergunning op de Lijnbaan en omgeving definitief, als we met de prijs er uit zijn,
kunnen we daar eind januari starten.
* Het werk bij Merkendal en omgeving start waarschijnlijk februari/maart.
* In combinatie met dat werk willen we ook de afwaardering van de Kemperbergerweg meenemen.

We plannen om voor de bouwvak van 2020 gereed te zijn met de werkzaamheden.
Op het moment dat we met Roelofs een overeenkomst hebben, kunnen we op hun site een officieel bericht plaatsen,
waarin de planning is verwerkt.

Met vriendelijke groet,

Karel Jacobs
Projectleider

Cluster Openbare Ruimte
Postadres
Postbus 9200
6800 HA ARNHEM
Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ ARNHEM