X

Red de BIJ en zet heel Nederland in bloei !

geplaatst op zaterdag 04 april 2020 Red de BIJ en zet heel Nederland in bloei !

Red de BIJ en zet heel Nederland in bloei !

De bij is belangrijk.

foto © KRO-NCRV

Maar de bij wordt ook bedreigd.

Onder andere door het simpele feit dat er steeds minder bloemen zijn, gaat de wilde bijenstand hard achteruit.
En dat heeft veel gevolgen voor ons allemaal.
Samen zetten wij heel Nederland in bloei !

Bee Friendly !
Red de bij - zet heel Nederland in bloei !

Vraag een (gratis) zaadzakje aan !

Bee Friendly is een initiatief van KRO-NCRV.
KRO-NCRV vindt het belangrijk dat we meer naar elkaar omkijken.
Niet alleen naar elkaar, maar juist ook naar onze aarde.
In dit geval; naar de wilde bij.


Onze missie is om de wilde bij te redden en
IVN steunt dit initiatief.
Maar ook jouw hulp hebben we nodig !
Hoe kun je helpen ?
Vergroot samen met ons het leefgebied van de wilde bij.

Vraag via kro-ncrv.nl/beefriendly een gratis zaadzakje aan met wilde bloemzaadjes.
Zaai het zaad in je tuin, in je balkonbak of bij de boom in je straat.
Met 1 zakje kun je al 2,5m² grond bezaaien !

Wil je meer weten over de actie en wat jij nog meer kunt doen voor de wilde bij ?
Ga dan naar
kro-ncrv.nl/beefriendly

Doe mee en red de bij !

foto © KRO-NCRV