X

Noteer in je agenda: Vergadering Dorpsraad donderdag 8 oktober 19.30 uur

geplaatst op dinsdag 22 september 2020 Noteer in je agenda: Vergadering Dorpsraad donderdag 8 oktober 19.30 uur


Noteer alvast in je agenda: Vergadering Dorpsraad donderdag 8 oktober 19.30 uur


            

       DE DORPSRAAD SCHAARSBERGEN

                  nodigt u van harte uit voor de

     Algemene Ledenvergadering

             in de Dorpskerk Schaarsbergen

                    en onze gezamenlijke

           Meet & Greet

             in het Dorpshuis

               donderdag 8 oktober

               19.30 uur, deur open 19.15 uur
              
Agenda
1 - Opening, mededelingen en rondvraag
2 - Notulen ledenvergadering d.d. 14-03-2019
3 - Jaarverslag 2019
4 - Financieel verslag en begroting
5 - Nieuwe bestuursleden/vacatures
6 - Evalueren pilot Dorpsbudget
7 - Meet & Greet