X

!! Bestuursleden gezocht !!

geplaatst op dinsdag 01 december 2020 !! Bestuursleden gezocht !!

 

 !! BESTUURSLEDEN GEZOCHT !!

Gaat de leefbaarheid van Schaarsbergen en het welzijn van onze inwoners jou ook aan het hart ?
Word dan lid van het bestuur van de Dorpsraad zet je in voor een duurzame toekomst van ons dorp.

De Dorpsraad spant zich in voor een vitaal, veilig en gastvrij Schaarsbergen en verbindt iedereen die daar een steentje aan wil bijdragen. 

Lees hier wat de Dorpsraad zoal doet:

Wat doet de Dorpsraad Schaarsbergen, 29112020.pdf


Voorbeelden van activiteiten waar de Dorpsraad bij betrokken is:

·    Mede-organiseren van de nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners en organisaties

·    Bewoners informeren middels de dorpskrant Woeste Gronden, nieuwsbrieven en deze website

·    Meedoen aan één of meerdere buurtprojecten: Koffiecafé, Welkomstpakket, Food & Funmarkt, zwerfvuilactie,
   enzovoort

·    Met en namens bewoners kritisch meedenken bij infrastructurele werken, zoals het project Groot Onderhoud en
   Wateroverlast Bakenberg,  de ontwikkeling Sylva's Bos, maatregelen verkeersveiligheid, realiseren van
   ontmoeting(-splekken) en andere zaken.

·    Vinger aan de pols houden en monitoren van de uitvoering van het Wijkactieplan

·    Beschikbaar stellen en besluiten nemen over Dorpsbudget voor bewonersinitiatieven

 Als bestuurslid

·    Ben je geen uitgesproken liefhebber van langdurig vergaderen

·    ... maar hou je des te meer van praktische, realistische en creatieve oplossingen

·    Sta je open in contact met bewoners en schroom je er niet voor om aanspreekpunt te zijn

·    ... maar kun je mensen ook motiveren om zélf een idee, wens of klacht ter hand te nemen

·    Denk je vanuit het algemeen, gedeeld belang

·    ... maar ben je ook in staat om je in verschillende standpunten en belangen in te leven

·    Stel je je nieuwsgierig en ondernemend op in vraagstukken die Schaarsbergen aangaan

·    ... en wil je contactpersoon zijn voor organisaties die diensten leveren aan ons dorp, zoals gemeente Arnhem,
   provincie Gelderland, Geldersch Landschap, Siza, Defensie, Park Hoge Veluwe, Dorpshuis, sportverenigingen e.a.

·    Neem je graag  een thema, speerpunt of dossier onder je hoede

·    ... en kun je daarin belangen van inwoners, organisaties en instanties aan elkaar knopen

·    Zie je de waarde van heldere communicatie en wil je daar een bijdrage aan leveren, denk aan (website,
   nieuwsbrieven, contact redactie Dorpskrant)

·    Neem je deel aan overleg tussen bestuursleden (gemiddeld 8 x per jaar) en de openbare ledenvergaderingen
   (1x per seizoen)

 

Reageer via onderstaande knop of stuur je mail naar info@dorpsraadschaarsbergen.nl en we nemen contact met je op !