X

Avond-vliegoefening Defensie 25-01 t/m 05-02 2021

geplaatst op zondag 24 januari 2021

Lees onderstaand bericht van het ministerie van Defensie/Luchtmacht over de laagvliegoefeningen in de avonduren.

Luchtmachthelikopters trainen tactisch laagvliegen in  Midden- en Oost-Nederland 

Van maandag 25 januari tot en met vrijdag 5 februari 2021 oefenen  

militaire helikopters van de Koninklijke Luchtmacht boven Midden- en  Oost-Nederland. Helikopters van het Defensie Helikopter Commando (DHC) trainen deze periode in tactische elektronische oorlogsvoering tijdens oefening ‘TAC EW’. De oefening vindt plaats op weekdagen tussen  09:00 en 23:00 uur. Het zwaartepunt in de vliegbewegingen ligt in de avond tussen 17:00 en 22:30 uur. 

Gedurende de oefening worden helikopterbemanningen en loadmasters opgeleid  en getraind in omstandigheden waar elektronische oorlogsvoering en het vliegen  onder verhoogde dreiging een grote rol speelt. TAC EW is een gezamenlijke oefening van het DHC en eenheden van de landmacht. Onder de deelnemende  helikoptertypes vallen de Apache gevechtshelikopter en de Cougar transporthelikopter. 

Vliegen onder verhoogde dreiging 

In omstandigheden waarbij sprake is van een verhoogde dreiging is vliegen op  hoogte geen optie. Helikopters moeten daardoor laag blijven om zich te verschuilen. Dekking zoeken doen zij op lage hoogte achter obstakels, zoals een  rij bomen, een bosperceel of heuvel. Hierdoor kunnen zij ongezien hun missie  uitvoeren en buiten het radarbeeld van de tegenstander blijven. Laagvliegen en  gebruik maken van de dekking van het terrein is een manier van zelfbescherming  voor helikoptervliegers. Dit vraagt echter wel om specifieke training en ervaring.  

Deze tactische procedures worden zowel overdag als in de avond bij duisternis  beoefend in de omgeving van vliegbasis Deelen. Ook wordt gebruik gemaakt van  militair laagvlieggebied ‘Veluwe/Randmeren’ en laagvlieggebied ‘Midden-Drenthe’.  

Alle laagvliegroutes- en gebieden van defensie zijn terug te vinden op:  

www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/geluidhoeveelheid-en 

vlieghoogten/ 

COVID-19  

Dit type oefening vindt normaal gesproken plaats op een trainingslocatie in  

Duitsland. Door de COVID-19 maatregelen kunnen essentiële trainingen voor  

helikopterbemanningen op dit moment niet plaatsvinden op de gebruikelijke  

locaties in het buitenland. We trainen om deze reden meer dan u van ons gewend  bent in eigen land, zo behouden vliegers hun vaardigheden en licenties. 

Informatie en meldingen vliegbewegingen 

Defensie bereidt militaire oefeningen graag zorgvuldig voor, zo ook militaire  

vluchten. Essentieel voor alle vliegende eenheden van de Koninklijke Luchtmacht,  maar ook voor de omgevingen waarin defensie oefent. Vliegbewegingen spreiden  we zoveel als mogelijk over de diverse oefengebieden in Nederland. Daarnaast  nemen we deel aan oefeningen in het buitenland om het geluid en de belasting  voor leefomgevingen te spreiden. Operationele maar ook klimatologische omstandigheden kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.  

We realiseren ons dat vliegbewegingen hinder kunnen opleveren. Op de Defensie  website kan dit gemeld worden via het online klachtenformulier. Op luchtmacht.nl/vliegbewegingen en NOS teletekst pagina 766, leest u meer informatie over vliegbewegingen en oefeningen.  

Volgt u ons voor actuele informatie, waaronder vliegbewegingen in relatie tot 

helikopters ook via twitter: @dhcluchtmacht en @Kon_Luchtmacht