X

Uitnodiging ALV Dorpsraad (ONLINE) 11-03-21 20.30 uur

geplaatst op maandag 01 maart 2021

Het bestuur van de Dorpsraad Schaarsbergen nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 11 maart. De online vergadering begint om 20.30 uur in Teams op uw eigen computer (zie ONDERSTAANDE link). Het gebruik van MS Teams is gratis. U dient het programma wel eerst te installeren op de pc.

 

AGENDA

1 Opening, mededelingen, notulen en rondvraag

2 Jaarverslag, financieel verslag en begroting

3 Nieuwe bestuursleden en vacatures

4 Presentatie werkgroep Duurzaam

5 Markt in Schaarsbergen - boter, kaas & eieren
6 Dorpsbudget

7 Meet & Greet - online met home made koffie en gebak!

 

Microsoft Teams-vergadering

Neem deel via uw computer of mobiele app

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Meer informatie | Opties voor vergadering

De vergaderstukken:

Jaarverslag 2020

Def notulen ALV 2019

Concept notulen ALV 2020

 

DE VERGADERSTUKKEN VINDT U ONDER HET TABBLAD 'DORPSRAAD-> Vergaderstukken'.