X
Vervolgverkenning toekomstmogelijkheden Diogenes bunker

Vervolgverkenning toekomstmogelijkheden Diogenes bunker

geplaatst op woensdag 18 april 2018 De provincie Gelderland verkent samen met andere partners de mogelijkheden van de Diogenesbunker voor het herinneringstoerisme. Doel van deze vervolgverkenning is in beeld brengen of en hoe deze bunker het verhaal van WOII kan verbreden  en meer bezoekers kan opleveren. Uit de eerste verkenning blijkt het unieke karakter van de Diogenesbunker.. Vanaf 2020 is de bunker niet meer in gebruik. Vandaar dat het rijk de bunker gaat afstoten.
Feestelijke opening logeergroep voor kinderen met verstandelijke beperking

Feestelijke opening logeergroep voor kinderen met verstandelijke beperking

geplaatst op dinsdag 10 april 2018 Na een grondige verbouwing opent logeergroep De Herberg feestelijk op zondag 15 april. In een mooie nieuwe ruimte kunnen kinderen en jongeren van nul tot drieëntwintig jaar terecht voor naschoolse opvang, dagopvang en voor logeren. Er wordt specialistische zorg en begeleiding geboden aan kinderen en jongeren met een ernstige tot licht verstandelijke beperking.    
1 ... 20 21 22 23 24 ... 30